Przykład projektowania serwerów sieci Web

Zalecane dla:

  • Urządzenie: Stratix® I

  • Urządzenie: Stratix® II

author-image

Według

W tym przykładzie projektu pokazano serwer HTTP wykorzystujący interfejs gniazd NicheStack TCP/IP Stack-Nios® II Edition w mikroukładu/systemie operacyjnym-II do obsługi treści internetowych z płyty programistycznej Nios II. Serwer może przetwarzać podstawowe żądania obsługi plików HTML, JPEG i GIF z systemu plików .zip tylko do odczytu firmy Intel® lub systemu plików FAT. Dodatkowo, pokazuje zdalną konfigurację za pomocą sieci Ethernet, aby umożliwić zmianę konfiguracji sprzętu i oprogramowania FPGA. Pozwala również na sterowanie różnymi elementami płyty głównej ze strony internetowej.

Konfiguracja płyty głównej i hosta

W tym przykładzie wymagany jest kabel Ethernet podłączony do gniazda RJ-45 płyty programistycznej oraz złącze JTAG z płytą programistyki. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w pliku readme.txt w katalogu przykładowego serwera internetowego.

Korzystanie z tego przykładu projektu

Możesz uruchomić ten przykład projektu oprogramowania na następujących płytach programistycznych Nios II:

Zestaw ewaluacyjny wbudowanych Nios II, Cyclone® III edycji

Użytkowanie tego projektu podlega warunkom umowy licencyjnej Intel® Design Example License Agreement i podlega jej postanowień.

Płyty Nios II programistyczne, Cyclone® i Cyclone® II edycje

Szablon oprogramowania serwera internetowego jest dostarczany z bezpłatną wersją ewaluacyjnej pakietu Nios II Embedded Design Suite i działa w następujących przykładach projektowania sprzętu:

  • Przykład standardowego projektu
  • Przykład pełnej funkcji

Płyty Nios II programistyczne, edycje Stratix® i Stratix® II

Szablon oprogramowania serwera internetowego jest dostarczany z bezpłatną wersją ewaluacyjnej pakietu Nios II Embedded Design Suite i działa na następujących przykładach projektowania sprzętu:

  • Przykład standardowego projektu
  • Przykład pełnej funkcji

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.