Cyfrowa konwersja up-conversion z częstotliwością operatorów IF

Zalecane dla:

  • Urządzenie: nieznany

  • Quartus®: wersja 7.2

author-image

Według

W cyfrowej konwersji w górę sygnały pasma podstawowego są interpolowane do częstotliwości pośredniej (IF), a następnie modulowane cyfrowo przez operatorów IF. Według teorii Chrobryszki, częstotliwość operatora IF jest ograniczona do połowy częstotliwości próbkowania obwodów IF. W tym przykładzie projektowym pokazano, jak osiągnąć cyfrową konwersję w górę dzięki częstotliwości operatora IF wyższej niż częstotliwość Wiodłosii. Kluczem jest wykorzystanie okresowości sygnałów półprzepustowych oraz wysokiej częstotliwości próbkowania szeregatora sygnału różniczkowego niskiego napięcia (LVDS), wbudowanego w technologię Intel® FPGAs. Modulowanie sygnałów IF na wyższe częstotliwości operatora w pełni wykorzystuje wysoką częstotliwość próbkowania nowoczesnych konwerterów cyfrowo-analogowych (DAC) i łagodzi wymóg analogowych oscylatora kontrolowanych napięciem (VCO) i mikserów.

Opis projektu

Rys. 1 przedstawia schemat blokowy cyfrowego systemu konwersji up-conversion polyifa. W zacienionym pudełku znajdują się moduły użyte w tym przykładzie projektu. Domyślnie filtry polyscreense działają na poziomie 100 MHz. Dzięki czterem komponentom polyimów moc wyjściowa nadajnika LVDS ma szybkość transmisji danych 400 MHz. W konwencjonalnym modemie up-conversion częstotliwość operatora IF jest ograniczona do nie więcej niż 50 MHz przez częstotliwość zegara sterowanego numerycznie oscylatora (NCO). Wykorzystując aliasing, częstotliwość nośnika wyjściowego w tym przykładzie projektu koncentruje się na częstotliwości 160 MHz.

Rys. 1. Schemat blokowy systemu konwersji w górę.

Na rys. 1 sygnały infamise i quadrature są oznaczane odpowiednio jako I i Q. Sygnały pasma podstawowego I i Q są zazwyczaj interpolowane do wyższej prędkości transmisji danych przy użyciu cascade filtrów FIR lub FIR i FILTER Cascade. Ogólny współczynnik próbkowania zależy od zastosowań i jest oznaczony jako zmienna 2 razy na rys. 1.

Podfiltry polyscreense są skonstruowane z filtra o niskim przebiegu z wyrazistym pasmem przejściowym. Współczynniki są wybierane tak, aby obrazy widma o aliasach mogły zostać skutecznie odfiltrowane przez filtr FIR polyscreense. W przeciwieństwie do filtra low pass w tradycyjnej konstrukcji typu up-conversion ten filtr polyscreense zwykle nie może sobie pozwolić na szeroką przepustowość przejściową.

W tym przykładzie znajduje się plik projektowy ścieżki danych DSP Builder oraz plik integracyjny najwyższego poziomu w VHDL. Dostępne są również testbench i skrypt symulacyjny ModelSim*.

Pobierz projekt DSP Builder oprogramowania Quartus® II użyty w tym przykładzie:

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.