Symulacja Nios® II projektów wbudowanych procesorów

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

W tym przykładzie pokazano proces generowania środowiska symulacyjnego RTL przy użyciu Nios II przykładowych projektów, oprogramowania SOPC Builder oraz narzędzi do tworzenia oprogramowania Nios II. Zawiera również opis procesu uruchamiania symulacji rtl Nios II w symulatorze ModelSim*. Jest to przykład jedynie do symulacji, więc zestawy programistyczne nie są wymagane.

Korzystanie z tego przykładu projektu

Aby uruchomić ten przykład, pobierz plik AN351_design.zip i rozpacz go na dysk twardy. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w symulacji projektów procesorów wbudowanych w Nios II.

Użytkowanie tego projektu podlega warunkom umowy licencyjnej Intel® Design Example License Agreementi podlega jej postanowień.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.