Most spi agenta do Avalon® hosta

Zalecane dla:

  • Urządzenie: Cyclone® III/V

  • Quartus®: wer. 16.0

author-image

Według

W tym przykładzie projektu pokazano, jak wykorzystać AGENTA SPI do Avalon® mostu hosta w celu zapewnienia połączenia między hostem a zdalnym systemem do transakcji SPI.

System w tym przykładzie projektowym składa się z dwóch podsystemów. Pierwszym z nich jest system hosta składający się z Nios® II procesora i rdzenia hosta SPI, który inicjuje transakcje SPI. Drugi to zdalny system składający się z agenta SPI do Avalon mostu hosta oraz pamięci wewnętrznej. Dla celów demonstracyjnych te dwa podsystemy są podłączone wewnętrznie w Intel® FPGA bez przechodzenia przez fizyczne przekierowywanie pinów.

Część oprogramowania pokazuje, jak wykonywać transakcje odczytu i zapisu za pomocą agenta SPI do Avalon mostu hosta. Aby agent SPI Avalon mostu hosta, aby pomyślnie przekonwertować przychodzące strumienie danych do transakcji mapowanych w pamięci Avalon (Avalon-MM), procesor systemu hosta musi kodować i pakietować strumienie danych zgodnie z protokołami używanymi przez most. Analogicznie, strumienie transmisji danych z SPI Agenta do mostu hosta Avalon muszą zostać przekonwertowane zgodnie z tym samym protokołem używanym przez procesor. Pliki oprogramowania potrzebne do wykonania tego procesu są zawarte w pliku ZIP.

Ten przykład projektu to zaktualizowana wersja zestawu Embedded Systems Development Kit, Cyclone® III Edition. Jest on przeznaczony do użycia z zestawem programistycznym Cyclone® V SoC.

Rys. 1. Przykładowy schemat blokowy agenta SPI do Avalon hosta

Specyfikacje projektów sprzętu

System hosta

  • Nios II/f
  • Pamięć wbudowana: 156K
  • Czasomierz systemu
  • Identyfikator systemu
  • JTAG UART
  • Rdzeń SPI

Zdalny system

  • Most spi agenta do Avalon hosta
  • Pamięć wbudowana: 4K

Pobierz pliki użyte w tym przykładzie:

Do układu SoC Cyclone V:

Uwaga: to łącze kieruje do sklepu projektowego, aby pobrać przykład projektu oraz dokument skróconego przewodnika, który zawiera instrukcje dotyczące uruchamiania projektu.

W przypadku Cyclone® III:

Uwaga: plik .zip zawiera wszystkie pliki sprzętowe i programowe niezbędne do zabezpieczenia tego przykładu. Plik readme.txt zawiera instrukcje dotyczące uruchamiania projektu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.