Przykład projektu skończonej różnicy (3D)

Zalecane dla:

  • Urządzenie: nieznany

  • Quartus®: w wer. 17.1

author-image

Według

W tym przykładzie pokazano implementację open computing language (OpenCLTM)obliczeń opartych wyłącznie na języku 3D. W przeliczaniu order-k znak każdy punkt wyjściowy to funkcja 3k+1 punktów wejściowych(k sąsiednich punktów w każdymkierunku). Ze względu na strukturę obliczeń istnieje znaczna ilość danych do ponownego wykorzystania w różnych punktach wyjściowych, co prowadzi do optymalizacji, które starają się zminimalizować nadmiarowy dostęp do pamięci.

Jądro w tym przykładzie wykorzystuje ponowne wykorzystanie danych za pomocą wzorca obliczeń woluminu 3D (3D analogowego wzorca okna przesuwnego), aby zmniejszyć wymagania dotyczące przepustowości pamięci w porównaniu z tradycyjnymi implementacjami OpenCL. Dodatkowe szczegóły można znaleźć w pakiecie przykładowego.

Wydajność obliczeniowa różnicy skończonej 3D

Funkcje

  • Wydajna objętość 3D
  • Jądro pojedynczego elementu roboczego

Pobrań

Przykład projektu zawiera kod źródłowy urządzenia OpenCL (.cl) oraz aplikacji hosta. W celu kompilacji aplikacji hosta pakiet Linux* zawiera plik Makefile, a pakiet Windows* zawiera projekt Microsoft Visual Studio 2010.

Następujące pliki do pobrania są podane dla tego przykładu:

Użytkowanie tego projektu podlega i podlega warunkom umowy licencyjnej na projekt referencyjny sprzętu.

Wymagania dotyczące oprogramowania i sprzętu

Ten przykład projektu wymaga następujących narzędzi:

  • oprogramowanie Intel® FPGA wersji 17.1 lub nowszej
  • Intel® FPGA SDK dla OpenCL w wersji 17.1 lub nowszej
  • W systemie Linux: GNU Make i gcc
  • W systemie Windows*: Microsoft Visual Studio 2010*

Aby pobrać narzędzia do projektowania firmy Intel, odwiedź stronę pobierania OpenCL. Wymagania dotyczące odpowiedniego systemu operacyjnego są takie same jak wymagania zestawu SDK Intel FPGA dla OpenCL.

OpenCL i logo OpenCL są znakami towarowymi firmy Apple Inc. użytymi za zgodą Khronos.

* Produkt jest oparty na opublikowanej specyfikacji Khronos i przeszedł proces testowania zgodności Khronos. Aktualny status zgodności można znaleźć na stronie www.khronos.org/conformance.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.