Przykłady projektów DSP

Zalecane dla

  • Urządzenie: nieznany

  • Quartus®: wersja 7.2-v10.0

author-image

Według

DSP

Firma Intel dostarcza szereg projektów referencyjnych przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP) i przykłady projektowe, które pokazują skuteczne rozwiązania typowych problemów projektowych. Projekty te mogą być wykorzystywane jako punkt wyjścia do tworzenia unikalnego systemu DSP i są dostępne z wykorzystaniem naszej oferty funkcji DSP, takich jak filtry, funkcje arytmetyczne, wykrywanie /korekcja błędów, modulacja/demodulacja oraz przetwarzanie wideo i obrazu.

Wykrywanie lub korekcja błędów

Firma Intel dostarcza szereg projektów referencyjnych DSP i przykładów projektowych, które pokazują efektywne rozwiązania typowych problemów projektowych. Projekty te mogą być wykorzystywane jako punkt wyjścia do tworzenia unikalnego systemu DSP i są dostępne z wykorzystaniem naszej oferty funkcji DSP, takich jak filtry, funkcje arytmetyczne, wykrywanie lub korekcja błędów, modulacja lub demodulacja oraz przetwarzanie wideo i obrazu.

Filtry i transformacje

Firma Intel dostarcza szereg projektów referencyjnych DSP i przykładów projektowych, które pokazują efektywne rozwiązania typowych problemów projektowych. Projekty te mogą być wykorzystywane jako punkt wyjścia do tworzenia unikalnego systemu DSP i są dostępne z wykorzystaniem naszej oferty funkcji DSP, takich jak filtry, funkcje arytmetyczne, wykrywanie lub korekcja błędów, modulacja lub demodulacja oraz przetwarzanie wideo i obrazu.

Modulacja i demodulacja

Firma Intel dostarcza szereg projektów referencyjnych DSP i przykładów projektowych, które pokazują efektywne rozwiązania typowych problemów projektowych. Projekty te mogą być wykorzystywane jako punkt wyjścia do tworzenia unikalnego systemu DSP i są dostępne z wykorzystaniem naszej oferty funkcji DSP, takich jak filtry, funkcje arytmetyczne, wykrywanie lub korekcja błędów, modulacja lub demodulacja oraz przetwarzanie wideo i obrazu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.