OpenCL™ Library

Zalecane dla:

  • Urządzenie: nieznany

  • Quartus®: w wer. 17.1

author-image

Według

Funkcja OpenCL Library umożliwia włączenie modułów zapisanych w językach RTL (Register Transfer Level), takich jak VHDL i Verilog, do jąder OpenCL. Jeden lub więcej takich modułów RTL jest pakowanych w obiekt "OpenCL library", który następnie jest przekazywany do aoc, jakby to była biblioteka oprogramowania. Więcej informacji na temat funkcji Biblioteki OpenCL można znaleźć w Intel® FPGA SDK dla przewodnika po programowaniu OpenCL.

Dwa przykłady podano tutaj. Pierwszy zawiera rdzenie RTL, które nie mają dostępu do pamięci zewnętrznej. Jest to preferowany sposób tworzenia komponentów biblioteki OpenCL, ponieważ łatwiejsze jest projektowanie i debugowanie niż moduły, które muszą bezpośrednio rozmawiać z pamięcią zewnętrzną.

Drugi przykład zawiera moduł RTL, który wymaga interfejsu mapowanego w Avalon® pamięci, aby uzyskać dostęp bezpośrednio do DDR.

Pobrań

Przykład projektu zawiera kod źródłowy urządzenia OpenCL (.cl) oraz aplikacji hosta. W celu kompilacji aplikacji hosta pakiet Linux* zawiera plik Makefile, a pakiet Windows zawiera projekt Microsoft Visual Studio 2010.

Następujące pliki do pobrania są podane dla tego przykładu:

Użytkowanie tego projektu podlega warunkom umowy licencyjnej Intel® Design Example Agreement.

Wymagania dotyczące oprogramowania i sprzętu

Ten przykład projektu wymaga następujących narzędzi:

  • Oprogramowanie Intel FPGA wersji 16.1 lub nowszej
  • Intel FPGA SDK dla OpenCL1 wersji 16.1 lub nowszej
  • W systemie Linux: GNU Make i gcc
  • W systemie Windows: Microsoft* Visual Studio 2010

Aby pobrać narzędzia Intel FPGA, odwiedź stronę pobierania OpenCL. Wymagania dotyczące odpowiedniego systemu operacyjnego są takie same jak wymagania zestawu SDK Intel FPGA dla OpenCL.

Użytkowanie tego projektu podlega warunkom umowy licencyjnej Intel® Design Example License Agreementi podlega jej warunkom.

OpenCL i logo OpenCL są znakami towarowymi firmy Apple Inc. użytymi za zgodą Khronos.

Informacje o produktach i wydajności

1 Produkt jest oparty na opublikowanej specyfikacji Khronos i przeszedł proces testowania zgodności Khronos. Aktualny status zgodności można znaleźć na stronie www.khronos.org/conformance.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.