Algorytm Fractal OpenCL™ Mandeltwot

Zalecane dla:

  • Urządzenie: nieznany

  • Quartus®: wersja 17.1

author-image

Według

W tym przykładzie zastosowano jądro, które implementuje algorytm fractal Mandele, a także aplikację hosta wyświetlającą wyniki na ekranie. Aplikacja hosta jest interaktywna i umożliwia przenoszenie i powiększanie regionu.

Ten przykład umożliwia również większą wydajność poprzez obsługę wykonywania na wielu urządzeniach Open Computing Language (OpenCLTM). W tym przykładzie problem jest podzielony na wiele urządzeń przez partycjonowanie wierszy, które mają zostać wyrenderowane.

Funkcje

  • Partycjonowanie wielu urządzeń
  • Wizualna i interaktywna aplikacja hosta

Pobrań

Przykład projektu zawiera kod źródłowy urządzenia OpenCL (.cl) oraz aplikacji hosta. W celu kompilacji aplikacji hosta pakiet Linux* zawiera plik Makefile, a pakiet Windows zawiera projekt Microsoft Visual Studio 2010.

Następujące pliki do pobrania są podane dla tego przykładu:

Użytkowanie tego projektu podlega i podlega warunkom umowy licencyjnej na projekt referencyjny sprzętu.

Wymagania dotyczące oprogramowania i sprzętu

Ten przykład projektu wymaga następujących narzędzi:

  • oprogramowanie Intel® FPGA wersji 17.1 lub nowszej
  • Intel FPGA SDK dla OpenCL™ w wersji 17.1 lub nowszej
  • W systemie Linux: GNU Make i gcc
  • W systemie Windows: Microsoft Visual Studio 2010

Aby pobrać narzędzia do projektowania firmy Intel, odwiedź stronę pobierania OpenCL . Wymagania dotyczące odpowiedniego systemu operacyjnego są takie same jak wymagania Intel FPGA SDK dla OpenCL.

Wyświetlacz Mandelkrot

Rys. 1. Wyświetlacz projektowy w punkcie wyjścia

OpenCL i logo OpenCL są znakami towarowymi firmy Apple Inc. użytymi za zgodą Khronos.

* Produkt jest oparty na opublikowanej specyfikacji Khronos i przeszedł proces testowania zgodności Khronos. Aktualny status zgodności można znaleźć na stronie www.khronos.org/conformance.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.