Przykłady projektów debugowania na chipie

Zalecane dla:

  • Urządzenie: wiele

  • Quartus®: w wer. 10.0 – wer. 13.0

author-image

Według

Oprogramowanie Quartus® II oferuje całą gamę rozwiązań do debugowania układów scalonych. Ta strona zawiera przykłady projektów, które pomogą Ci w wykorzystaniu funkcji dostępnych do wykorzystania w typowych scenariuszach debugowania.

Wbudowany analizator logicznySignalTap* II: niestandardowe przykłady przepływu wyzwalania oparte na stanie
Przykłady niestandardowego, stanowego projektu przepływu wyzwalania umożliwiają precyzyjne określenie układu warunków wyzwalania, zapewniając bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni nabycia. Ta strona zawiera kilka powszechnie używanych scenariuszy dotyczących korzystania z przepływu wyzwalania opartego na stanie.

Przykład źródeł i sond w systemie
Edytor źródeł i sond w systemie może pomóc w stworzeniu wirtualnego panelu przedniego podczas etapu prototypowania Projektu. W krótkim czasie można stworzyć stosunkowo proste i sprawne projekty.

Przykłady zestawów narzędzi nadawczo-odbiorczych dla urządzeń Stratix® V GX, Arria® V GX/GT, Cyclone® V GX/GT oraz Stratix® urządzeń IV GX/GT (oprogramowanie Quartus II w wersji 13.0 SP1)
Dzięki oprogramowaniu Quartus II w wersji 13.0 SP1 pojawiają się nowe przykłady na Stratix V GX, Arria V GX/GT, Cyclone V GX/GT i Stratix IV GX/GT. Przykłady te należy wykorzystać z oprogramowaniem Quartus II w wersji 13.0 SP1 lub nowszej.

Przykłady zestawów narzędzi nadawczo-odbiorczych dla urządzeń Stratix® V GX/GT, Stratix IV GX/GT, Arria® V GX i Cyclone® V GX (oprogramowanie Quartus II w wersji 12.1)
Dzięki oprogramowaniu Quartus II w wersji 12.1 są nowe przykłady na urządzenia Stratix V GX/GT, Stratix IV GX/GT, Arria V GX i Cyclone V GX. Przykłady te należy wykorzystać z oprogramowaniem Quartus II w wersji 12.1 lub nowszej.

Przykłady zestawów narzędzi nadawczo-odbiorczych do Stratix V GX, Stratix IV GX/GT oraz urządzeń Arria II GX (oprogramowanie Quartus II w wersji 11.1)
W przypadku oprogramowania Quartus® II w wersji 11.1 istnieją przykłady urządzeń Stratix V GX, Stratix® IV GX, Stratix® IV GT i Arria II GX. Przykłady te należy wykorzystać z oprogramowaniem Quartus II w wersji 11.1 lub nowszej.

Przykłady zestawów narzędzi nadawczo-odbiorczych do urządzeń Stratix IV GX/GT i urządzeń Arria II GX (oprogramowanie Quartus® II w wersji 11.0)
W przypadku oprogramowania Quartus® II w wersji 11.0 istnieją przykłady na urządzenia Stratix IV GX, Stratix IV GT i Arria II GX. Przykłady te należy wykorzystać z oprogramowaniem Quartus II w wersji 11.0 lub nowszej.

Przykłady zestawów narzędzi nadawczo-odbiorczych dla urządzeń Stratix IV GX/GT i Arria II GX (oprogramowanie Quartus® II w wersji 10.1)
W przypadku oprogramowania Quartus® II w wersji 10.1 istnieją przykłady na urządzenia Stratix IV GX, Stratix IV GT i Arria II GX. Przykłady te należy wykorzystać z oprogramowaniem Quartus II w wersji 10.1 lub nowszej.

Przykłady zestawów narzędzi nadawczo-odbiorczych do Stratix IV GX FPGAs (Oprogramowanie Quartus® II w wersji 10.0)
Przykłady projektowe Stratix IV GX FPGAs są dostarczane z oprogramowaniem Quartus II v 10.0, aby szybko rozpocząć pracę z zestawem narzędzi nadawczo-odbiorczych. Przykłady te należy wykorzystać z oprogramowaniem Quartus II w wersji 10.0 lub nowszej.

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z zestawu narzędzi nadawczo-odbiorczych, zapoznaj się z debugowaniem połączenia nadajnika-odbiornika za pomocą konsoli systemowej (PDF) w sekcji podręcznika Quartus II.

Przykłady konsoli systemowej

Przykłady do projektowania konsoli systemowej zostały przedstawione w celu wyjaśnienia koncepcji przedstawionych w sekcji narzędzi do debugowania systemu (PDF) w podręczniku Quartus® II. Pierwszy przykład skrypt Tcl tworzy pokaz świetlny LED na twojej płycie głównej. W drugim przykładzie pokazano, jak używać konsoli systemowej jako interaktywnego narzędzia do debugowania.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.