Przykład projektu filtra Sobel

Zalecane dla:

  • Urządzenie: nieznany

  • Quartus®: w wer. 17.1

author-image

Według

W tym przykładzie zastosowano prosty filtr Sobel w języku Open Computing Language (OpenCL™). Przykład zawiera pojedyncze jądro elementu roboczego, które implementuje operatora Sobel do wykrywania krawędzi na wejściowym obrazie RGB (8 bitów na komponent) i przesyła monochromatyczny obraz. Kod jądra jest pouczający, pokazujący, jak efektywnie opisać bufor wiersza przeszywającego okna. Jest to technika, która może być stosowana w wielu innych aplikacjach filtrowania obrazów.

W tym przykładzie ma również interaktywną aplikację hosta. Aplikacja hosta umożliwia wybór między wyświetlaniem danych wejściowych lub filtrowanych obrazów. Próg wykrywania krawędzi można również dynamicznie dostosować, a wybrana wartość progowa jest przekazywana do jądra OpenCL™ jako parametru.

Wydajność filtra Sobel

Funkcje

  • Host wizualny i interaktywny
  • Wydajne bufory linii 2D z przeszkładkami
  • Jądro pojedynczego elementu roboczego

Pobrań

Przykład projektu zawiera kod źródłowy urządzenia OpenCL (.cl) oraz aplikacji hosta. W celu kompilacji aplikacji hosta pakiet Linux* zawiera plik Makefile, a pakiet Windows zawiera projekt Microsoft Visual Studio 2010.

Następujące pliki do pobrania są podane dla tego przykładu:

Użytkowanie tego projektu podlega i podlega warunkom umowy licencyjnej na projekt referencyjny sprzętu.

Wymagania dotyczące oprogramowania i sprzętu

Ten przykład projektu wymaga następujących narzędzi:

  • Oprogramowanie Intel® FPGA wersji 17.1 lub nowszej
  • Intel FPGA SDK dla OpenCL w wersji 17.1 lub nowszej
  • W systemie Linux: GNU Make i gcc
  • W systemie Windows: Microsoft Visual Studio 2010
  • Aplikacja hosta wymaga otwartej biblioteki grafiki (OpenGL) do wyświetlania

Aby pobrać narzędzia do projektowania firmy Intel, odwiedź stronę pobierania OpenCL. Wymagania dotyczące odpowiedniego systemu operacyjnego są takie same jak wymagania zestawu SDK Intel FPGA dla OpenCL.

Wyświetlacz filtra Sobel.

OpenCL i logo OpenCL są znakami towarowymi firmy Apple Inc. użytymi za zgodą Khronos.

* Produkt jest oparty na opublikowanej specyfikacji Khronos i przeszedł proces testowania zgodności Khronos. Aktualny status zgodności można znaleźć na stronie www.khronos.org/conformance.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.