VHDL: magistrale trzystanowe

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

W tym przykładzie implementuje 8 buforów trzystanowych za pomocą klauzuli WHEN-ELSE w instrukcji organ architektury. Nie ma ścieżki zwrotnej, dlatego pin wyjściowy, my_out jest wyznaczony jako OUT, zamiast INOUT.

Ten przykład jest podobny do VHDL: przykład magistrali dwukierunkowej, z tą różnicą, że nie korzysta on z linii informacji zwrotnej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego przykładu w swoim projekcie, przejdź do:


prebus.vhd

BIBLIOTEKA IEEE;
  UŻYJ ieee.std_logic_1164.ALL;

PREBUS ENTITY IS
  PORT( my_in: W STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    in  STD_LOGIC;
    my_out: out STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
KONIEC przedsprzedaży;

MAXPLD ARCHITEKTURY PREBUSA
ROZPOCZYNA SIĘ my_out < =
  "ZZZZZZZZ"
  WHEN (szer. = '1')
  JESZCZE my_in;
END maxpld;

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.