Współczynniki reload veriloga dla kompilatora FIR

author-image

Według

W tym przykładzie projektu pokazano, jak przeładować współczynniki z pliku przy użyciu funkcji MegaCore kompilatora IP skończonej reakcji impulsowej (FIR). Kompilator FIR zapewnia elastyczność umożliwiającą zmianę współczynników w czasie wykonywania. Podczas gdy kompilator FIR przetwarza dane z jednym zestawem współczynników, możesz przeładować inny zestaw bez wstrzymania przetwarzania rdzenia.

Aby zoptymalizować wydajność układów krzemowych, współczynniki nie są przechowywane w ich naturalnej kolejności. W tym przykładzie wyjaśniono kroki dotyczące reorderowania współczynników przy użyciu wstępnie skompilowanego pliku wykonywalnego coef_seq.exe. Filtr wykorzystuje cztery zestawy współczynników: filtry low pass, high pass, band pass i band reject. Pierwsze dwa są parametryzowane w narzędziu IP Toolbench; Te dwa ostatnie muszą zostać przeładowane w czasie pracy i wymagają wcześniejszej kolejności. Pod warunkiem, testbench pokazuje, jak skonfigurować sterowniki do przeładowania współczynników, aby spełnić wymagania dotyczące timingów.

Pobierz pliki użyte w tym przykładzie:

Korzystanie z tego projektu podlega warunkom umowy licencyjnej Intel® Design Example Agreementi podlega jej postanowień.

Pliki w pliku zip do pobrania obejmują:

  • fir91.v — plik podsumowania kompilatora FIR
  • coef_reload_tb.v — plik testbench
  • coef_reload_msim.tcl — skrypt Tcl do uruchamiania symulacji funkcjonalnej za pomocą narzędzia ModelSim*
  • coef_seq.exe — plik wykonywalny dla systemu Windows, który odmienia współczynniki.

Rys. 1. Lista portów kompilatora FIR.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.