Verilog HDL: szary licznik

author-image

Według

W tym przykładzie opisano 8-bitowy licznik kodu Gray'a w systemie Verilog HDL. Wyjścia kodu Graya różnią się tylko w jednym bitie dla każdej dwóch kolejnych wartości.

Rys. 1. Wykres najwyższego poziomu licznika szarych blatów.

Pobierz pliki użyte w tym przykładzie:

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.