Przykłady projektów Verilog

author-image

Według

Poniższe przykłady zawierają instrukcje dotyczące wdrażania funkcji za pomocą Verilog HDL. Więcej informacji na temat pomocy technicznej firmy Verilog można znaleźć na stronie Intel® Quartus® Prime Software Help.

Więcej przykładów projektów Verilog dla urządzeń Intel® można znaleźć w sekcji polecanych stylów kodowania HDL w przewodnikach użytkownikaoprogramowania Intel Quartus Prime . Możesz również uzyskać dostęp do przykładów Verilog HDL z szablonów języków w oprogramowaniu Intel Quartus Prime.

Funkcje wbudowanego procesora Verilog

Inne funkcje Verilog

Jak korzystać z przykładów Verilog HDL

Firma Intel przedstawia przykłady projektów Verilog HDL jako pliki wykonywalne do pobrania lub wyświetlane jako tekst w przeglądarce internetowej. Wybierz łącze do pliku wykonywalnego, by pobrać plik na dysk twardy. Aby wykorzystać przykłady Verilog HDL wyświetlane jako tekst w oprogramowaniu Intel Quartus Prime, skopiuj i wkleij tekst z przeglądarki internetowej do Edytora tekstu. Upewnij się, że nazwa pliku Pliku projektowego Verilog HDL (.v) odpowiada nazwie podmiotu w przykładzie. Przykładowo, jeśli nazwa podmiotu to myram, zapisz plik jako myram.v.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.