VHDL: jednoportowa pamięć RAM

author-image

Według

W tym przykładzie opisano 64-bitową, 8-bitową jednoportową pamięć RAM ze zwykłymi adresami odczytu i zapisu w VHDL. Narzędzia syntezowe są w stanie wykryć projekty jednoportowej pamięci RAM w kodzie HDL i automatycznie wywnioskować altsyncram lub megafunctframe altdpram, w zależności od architektury docelowego urządzenia.

Rys. 1. Schemat najwyższego poziomu jednoportowej pamięci RAM.

Pobierz pliki użyte w tym przykładzie:

Użytkowanie tego projektu podlega warunkom umowy licencyjnej Intel® Design Example License Agreement i podlega jej postanowień.

Tabela 1. Lista portów jednoportowych RAM

Nazwa portu

Typu

Opis

dane[7:0]

Wejście

Wejście danych 8-bitowych

addr[5:0]

Wejście

Wejście adresu 6-bitowego

my

Wejście

Włączanie zapisu

Clk

Wejście

Wejście zegara

q[7:0]

Wyjście

Dane wyjściowe 8-bitowe

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.