Funkcje wdrażające VHDL

author-image

Według

Poniższe przykłady zawierają instrukcje dotyczące wdrażania funkcji za pomocą VHDL. Więcej informacji na temat obsługi VHDL można znaleźć w Intel® Quartus® Prime Software Help.

Więcej przykładów projektów VHDL dla urządzeń Intel® można znaleźć w sekcji Zalecane style kodowania HDL w przewodnikuużytkownika oprogramowania Intel Quartus Prime . Możesz również uzyskać dostęp do przykładów Verilog HDL z szablonów języków w oprogramowaniu Intel Quartus Prime.

Funkcje wbudowanego procesora VHDL

Magistrala VHDL i funkcje we/wy

Jak korzystać z przykładów VHDL

Firma Intel przedstawia przykłady projektów VHDL jako pliki wykonywalne do pobrania lub jako tekst w przeglądarce internetowej. Kliknij łącze do pliku wykonywalnego, aby pobrać plik na dysk twardy. Aby wykorzystać przykłady VHDL wyświetlane jako tekst w oprogramowaniu Intel Quartus Prime, skopiuj i wkleij tekst z przeglądarki internetowej do Edytora tekstu. Upewnij się, że nazwa pliku projektu VHDL (.vhd) odpowiada nazwie podmiotu w przykładzie. Przykładowo, jeśli nazwa podmiotu to myram, należy zapisać plik jako myram.vhd.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.