Przykład Quartus® II Tcl: formatowanie daty i czasu

author-image

Według

Możesz użyć sekund zegara poleceń Tcl, aby zwrócić bieżący format czasu i zegara, aby wygenerować ciąg dat o niestandardowym sformatowaniu.

Polecenie formatu zegara akceptuje opcjonalny argument o nazwie -format, który określa ciąg, który kontroluje sposób sformatowania ciągu daty. Możesz podać słowa kluczowe dotyczące daty i godziny, które zostaną zastąpione określonymi częściami bieżącej daty i godziny.

Oto przykład polecenia, które generuje ciąg dat z następującymi elementami w tej kolejności:

  1. Cztery cyfry w roku
  2. Dwucyfrowy miesiąc (01-12)
  3. Dwie cyfry dnia (01-31)
  4. Dwie cyfry w formacie 24-godzinnym (00-23)
  5. Dwie cyfry minuty (00-59)
  6. Dwie cyfry sekundy (00-59)

format zegara [sekundy zegara] —format {%Y %m %d %H %M %S}

To polecenie generuje ten ciąg:

2005 01 10 15 16 55

Oto tabela formatujących ciągów znaków, których możesz użyć z poleceniem formatu zegara.

Przykłady

Oto inne przykłady danych wyjściowych dla różnych ciągów formatu.

Przykład 1

format zegara [sekundy zegara] -format {%b. %d, %Y}

10 stycznia 2005 r.

Przykład 2

format zegara [sekundy zegara] —format {%I:%M:%S %p}

15:21:01

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.