Przykład projektowania poradników dla projektantów platform

Zalecane dla:

  • Urządzenie: Arria® II GX

  • Urządzenie: Intel® Arria® 10

  • Quartus® w wer. 17.0

author-image

Według

Samouczek dotyczący projektowania systemów Platform Designer (dawniej Qsys) (PDF) prowadzi Cię przez procedurę budowania systemu testera pamięci w odgórnym podejściu. Wprowadza ona nowe koncepcje hierarchicznej izolacji i ogólnych komponentów. Przedstawia on nowe funkcje, takie jak tworzenie insynuacji ogólnego komponentu jako blackboxa, sprawdzanie integralności systemu i wymagań interfejsu, a także synchronizacja ustawień urządzeń i referencji własności intelektualnej (IP) z Intel® Quartus® oprogramowania Prime Pro Edition i Projektanta platform.

Projekt jest skalowalny, aby przetestować dowolny interfejs podrzędny Avalon® Memory Mapped (Avalon®-MM) umożliwiający dostęp do odczytu i zapisu, aby umożliwić wykorzystanie tego przykładu projektu jako punktu wyjścia do testowania wielu innych typów pamięci i interfejsów.

Samouczek dotyczący projektowania systemów Qsys — Standard Edition (PDF) zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia i weryfikacji projektu za pomocą narzędzia do integracji systemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime. Ten przykład projektu zawiera komponenty do projektowania systemu testera pamięci. W samouczku wykonaj następujące czynności:

  • Stwórz projekt testera pamięci przy użyciu komponentów w narzędziu do integracji systemu
  • Buduj projekt z hierarchicznymi poziomami podsystemów
  • Zaprogramuj FPGA i oblicz wydajność pamięci zgłoszoną przez testera.
  • Wykorzystaj modele funkcjonalne magistrali (BFM), aby zweryfikować jeden z komponentów projektowych w symulacji
  • Użyj konsoli systemowej do sterowania systemem za pomocą JTAG do mostu Avalon®-MM

Wymagania dotyczące oprogramowania

Ten projekt wymaga oprogramowania Intel® Quartus® Prime, które obejmuje:

  • Pakiet wbudowanych rozwiązań Nios® II
  • Oprogramowanie ModelSim*-Intel® FPGA lub FirmOwe z serii SSD – "ModelSim*-Intel® FPGA" lub "Model Edition"

Pobierz oprogramowanie Intel® Quartus® Prime Standard Edition

Pobierz oprogramowanie Intel® Quartus® Prime Pro Edition

Korzystanie z przykładów projektowych

Użytkowanie tego projektu podlega warunkom referencyjnej umowy licencyjnej na projektowanie sprzętu firmy Inteli podlega jej postanowień.

Schemat blokowy

Aby uzyskać przegląd struktury projektowej oraz komponentów lub rdzeni systemu uwzględnionych w przykładzie, zapoznaj się z poniższym schematem blokowym.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.