Przykład analizatora timingów: raportowanie timingów sieci

author-image

Według

Polecenie Timing Analyzer report_net_timing umożliwia wygenerowanie raportu zawierającego szczegółowe informacje na temat opóźnień sieciowych dla określonych sieci lub wszystkich sieci w projekcie. Siatka odpowiada pinowi wyjściowemu komórki.

#Report timingów sieciowych przy pinach wyjściowych w report_net_timing rejestru
[get_nets *reg*]

#Report timingów sieciowych dla 10 największych
report_net_timing sieciowych – nworst_delay 10

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.