Raport z analizatora timingów — ścieżki rejestracji do rejestracji

author-image

Według

W tym przykładzie pokazano prosty skrypt Tcl, którego można użyć do zgłoszenia najbardziej niekorzystnego przypadku kontroli konfiguracji w interfejsie użytkownika Analizatora timingów. Sprawdzenie konfiguracji sprawdza, czy wymagania zegara konfiguracji ścieżki rejestracji i rejestracji nie zostały naruszone. Skopiuj polecenia Tcl do pliku skryptu i uruchom go, wpisując następujące informacje w panelu konsoli Analizatora timingów:

tcl> source my_script.tcl #

Uruchom analizę konfiguracji między rejestrami "regA" i "regB",
# zgłaszanie najgorszym zastępem w przypadku znalezienia ścieżki.
ustawiona my_list [report_timing -from regA -to regB]
ustawiona num_paths [lindex $my_list 0]
ustawiona wc_slack [lindex $my_list 1],

jeśli { $num_paths > 0 } {
   ustawia parametr "Najgorszy przypadek slack -from regA -to regB is $wc_slack"
}

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.