Przykład analizatora timingów: zgłaszanie nieprzeszkolonych ścieżek

author-image

Według

Za pomocą report_ucp polecenia Timing Analyzer można wygenerować raport zawierający szczegółowe informacje o wszystkich nieskonstruowanych ścieżkach w Twoim projekcie. Nieskrępowane ścieżki to ścieżki bez ograniczeń czasowych określonych dla nich, tj. set_input_delay, create_clockitp. W raporcie szczegółowo opisano rodzaj nieprzeszkolonych ścieżek: zegary, porty wejściowe, porty wyjściowe. Firma Intel zaleca, aby wszystkie ścieżki i porty były ograniczone w celu osiągnięcia optymalnego rozmieszczenia i uzyskania wyników ws. problemów. W poniższym przykładzie pokazano polecenie wygenerowania raportu o ścieżce nieskrępowanej.

report_ucp — podsumowanie

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.