Uruchamianie symulacji przy użyciu oprogramowania Quartus® II NativeLink

author-image

Według

Aby przeprowadzić symulację za pomocą funkcji Quartus II NativeLink, wykonaj następujące czynności:

Krok 1: sprawdź ustawienia

 1. W menu Przypisania kliknij ustawienia narzędzia EDA, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia, a następnie kliknij Symulacja.
  1. Sprawdź, czy oprogramowanie ModelSim*-Altera® lub jakiekolwiek narzędzia innych firm są zaznaczone w polu Nazwa narzędzia.
  2. W sekcji Ustawienia NativeLinkupewnij się, że wybrana jest poprawna podstawka testowa.
 2. Aby skorzystać z funkcji Quartus II NativeLink, musisz również zapewnić absolutną ścieżkę dla oprogramowania ModelSim SE/PE lub dowolnych narzędzi symulacyjnych innych firm.
 3. Aby ustawić ścieżkę absolutną, przejdź do menu Narzędzia, kliknij Opcje,a następnie Ogólne,a następnie Opcje narzędzi EDA. Prosimy o określenie lokalizacji narzędzia wykonywalnego dla każdego narzędzia EDA innej firmy.

Przykład:

 • ModelSim: c:\modeltech_6.4a\win32
 • ModelSim-Altera: c:\altera\90\modelsim_ae\win32aloem

Uwaga:w przypadku innych narzędzi EDA innych firm ich odpowiednie lokalizacje znajdują się w katalogu instalacji.

Krok 2: Symulacja

 1. Przejdź do menu Narzędzia, wybierz Uruchom narzędzia do symulacji EDAi wybierz rodzaj symulacji, którego chcesz użyć:
 • Uruchom symulację RTL
 • Uruchom symulację poziomu bramek

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.