Przykłady projektów analizatorów timingów

author-image

By

Przykłady te pokazują szereg technik ograniczania obwodów i raportowania wyników analizy timingów w Analizatorze timingów.

Ograniczający

Te przykłady projektu pokazują, jak ograniczać różne rodzaje obwodów dla Analizatora timingów.

Przykład podstawowych kontrolerów SDC

W tym przykładzie pokazano najprostszy plik SDC, który ogranicza wszystkie zegary, ścieżki wejściowe i ścieżki wyjściowe w projekcie.

Wyjątki wieloeklowe

W tym przykładzie pokazano, jak tworzyć wyjątki wieloeklowe za pomocą poleceń SDC. Zawiera prosty obwód z wyjątkiem wielu cykli 2.

Ograniczanie generowanych zegarów

Musisz ograniczyć wygenerowane zegary w projekcie. W tym przykładzie pokazano, jak ograniczyć podział przez zegar 2 oraz zegar generowany przez pętlę zamkniętą etapowo (PLL).

Przykłady multipleksera zegara

W tym przykładzie pokazano, jak ograniczyć częstotliwość zegarów multipleksowanych w Projekcie.

Źródło synchronicznego sygnału wyjściowego wyrównanego do centrum

W tym przykładzie pokazano, jak ograniczyć zsynchronizowaną magistrala wyjściową w centrum.

Źródło synchronicznego wyjścia z krawędzią

W tym przykładzie pokazano, jak ograniczyć zsynchronizowaną magistrala wyjściową źródła z krawędzią.

Źródło synchronicznego wejścia wyrównanego centrum

W tym przykładzie pokazano, jak ograniczyć zsynchronizowaną magistrali wejściową w centrum.

Źródło synchronicznego wejścia z krawędzią

W tym przykładzie pokazano, jak ograniczyć zsynchronizowaną magistrali wejściową z wyrównuj krawędzią.

Włączanie zegara w wielu cyklach

W tym przykładzie pokazano, jak zastosować wyjątku wieloecyklowego z rejestru, przy czym kod pin umożliwia zegarowi rejestracji.

Zrównanie zegarów z pinem

Ta niestandardowa procedura dostaje listę wszystkich zegarów prowadzących pin na liście timingów. Użyj go, aby dynamicznie tworzyć zegary, gdy inne zegary w projekcie nie są znane.

Uprość ponowne wykorzystanie projektu dzięki dynamicznym ograniczeniom SDC

Techniki tworzenia ograniczeń timingów dla bloków HDL z możliwością ponownego użycia, gdy ich tworzenie i wykorzystanie nie są znane projektantowi.

Reporting

Te przykłady pokazują, jak wykonywać różne rodzaje niestandardowych raportów.

Skrypt niestandardowego raportu timingu

W tym przykładzie pokazano, jak wykorzystać plik skryptu Tcl do dostosowywania raportów podczas kompilacji do generowania niestandardowych raportów w raporcie kompilacji oprogramowania Quartus® II.

Zgłaszanie wielu warunków operacyjnych

W tym przykładzie pokazano, jak wykonać analizę wielonakładową na projekcie za pomocą skryptu Tcl.

Zgłaszanie rejestracji w celu rejestracji ścieżek

W tym przykładzie pokazano, jak wygenerować raport ścieżki rejestracji i rejestracji.

Zgłaszanie opóźnień w punktach

W tym przykładzie pokazano, jak zgłosić opóźnienie każdej ścieżki punkt-punkt.

Zgłaszanie nieskrępowanych ścieżek

W tym przykładzie pokazano, jak wygenerować raport dotyczący ścieżki bez ograniczeń.

Raportowanie timingów sieciowych

W tym przykładzie pokazano, jak wygenerować raport o opóźnieniu pomiaru czasu sieci.

Zgłaszanie błędów zegarowych

W tym przykładzie pokazano, jak zgłaszać jedynie nieudane zmiany zegara dla wszystkich warunków roboczych.

Nazwy skryptów, podmiotów i instancji

W tym przykładzie pokazano, jak obsługiwać nazwy jednostek w niestandardowych skryptach wykorzystujących get_registers, get_pins i get_cells.

Raportowanie poziomów logicznych

W tym przykładzie pokazano, jak utworzyć niestandardowy raport, który wyświetla liczbę poziomów logiki dla zestawów ścieżek.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.