Wyjątki od analizatora timingów

author-image

Według

Wyjątki timingów modyfikują domyślną analizę wykonywaną przez Analizator timingów. W tej sekcji opisano następujące dostępne wyjątki timingów:

Pierwszeństwo

Jeśli występuje konflikt nazw węzłów między wyjątkami timingów, stosuje się następującą kolejność wnioskowania:

  1. Nieprawdziwa ścieżka
  2. Minimalne opóźnienia i maksymalne opóźnienia
  3. Ścieżka wieloeklowa

Wyjątki dotyczące timingów fałszywych ścieżek mają najwyższą trwałość. W obrębie każdej kategorii przypisane do poszczególnych węzłów mają przypisaną możliwość odesłania do zegarów. Nareszcie pozostały brak umożlień w przypadku dodatkowych konfliktów zależy od kolejności, tak aby ostatnie przypisane przypisane nadpisywanie (lub częściowo nadpisywanie) wcześniejszych przypisanych zadań.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.