Timing Analyzer Set False Path Command

author-image

Według

Polecenie set_false_path umożliwia określenie fałszywych ścieżek projektu (tj. ścieżek, które można wytyczyć podczas analizy timingów). Poniższa lista zawiera dostępne opcje polecenia set_false_path:

set_false_path
     [z listy < z listy>]
     [do <to list>]
     [<thru list>]

W tabeli 1 opisano opcje polecenia set_false_path.

Tabela 1. Opis opcji poleceń set_false_path

Opis opcji
—z listy < z listy> Lista < z listy> to zbiór lub lista obiektów w projekcie.
—aby <do listy> Lista <to> to zbiór lub lista obiektów w projekcie.
Lista <thru> Lista <thru> to zbiór lub lista obiektów w projekcie. Lista <thru> pełni funkcję przekroczenie ścieżki.

Jeśli obiekty są węzłami timingów, sfałszowana ścieżka odnosi się tylko do ścieżki między dwoma węzłami. Gdy obiekt jest zegarem, sztuczna ścieżka odnosi się do wszystkich ścieżek, gdzie węzeł źródłowy (dla -from) lub węzeł docelowy (dla -to) jest taktowany przez zegar.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.