Polecenie Timing Analyzer Set Multicycle Path

author-image

By

Domyślnie Analizator timingów wykorzystuje analizę pojedynczego cyklu. Podczas analizowania ścieżki czas uruchamiania konfiguracji i zatrzasku brzegu określa się poprzez znalezienie najbliższych dwóch aktywnych brzegów w odpowiednich przebiegach fali. Analizator timingów analizuje ścieżkę pod kątem dwóch warunków timingów dla każdej możliwej relacji konfiguracji (nie tylko w najgorszym przypadku). W związku z tym uruchamianie przytrzymaj i zatrzask może całkowicie nie nadążać za uruchomieniem konfiguracji i zacięciem brzegów.

Ograniczenie wieloeklowe relaksuje konfigurację lub utrzymywanie relacji przez określoną liczbę cykli zegara na podstawie zegara źródłowego (-start) lub docelowego (-end). Ograniczenie dotyczące wielu cykli końcowych 2 wydłuża najgorzejszą krawędź zatrzasku konfiguracji o jeden docelowy okres zegara.

Ograniczenia dotyczące wielu cykli są oparte na domyślnej pozycji wstrzymania (wartość domyślna to 0). Ograniczenie wieloetapowe przytrzymaj końcowe 1 skutecznie odejmuje jeden docelowy okres zegara od domyślnej krawędzi zatrzasku przytrzymaj. Polecenie set_multicycle_path umożliwia określenie ograniczeń dotyczących wielu cykli w projekcie. Poniższa lista zawiera polecenie set_multicycle_path wraz z dostępnymi opcjami:

set_multicycle_path
   [-setup | -hold]
   [-start | -end]
   [-from <from list>]
   [-to <to list>]
   [-thru <thru list>]
   <path multiplier>

W tabeli 1 opisano opcje polecenia set_multicycle_path.

Tabela 1. Opis opcji poleceń set_false_path

Opcja

Opis

-setup | -przytrzymaj

Określa typ wieloeklowego, który ma zostać zastosowany.

—rozpocznij | –koniec

Określa, czy zegar startowy czy końcowy pełni funkcję źródła lub miejsca docelowego dla wielu cykli.

—z listy < z listy>

< z listy> to zbiór lub lista obiektów w projekcie. < z listy> pełni funkcję punktu wyjścia ścieżki.

—aby <do listy>

Lista <to> to zbiór lub lista obiektów w projekcie. Lista <to> pełni funkcję punktu końcowego ścieżki.

Lista <thru>

Lista <thru> to zbiór lub lista obiektów w projekcie. Lista <thru> pełni funkcję przekroczenie ścieżki.

mnożnik ścieżki <>

Określa wartość mnożnika wielu cykli.

Jeśli obiekty są węzłami timingów, ograniczenie wieloeklowe odnosi się tylko do ścieżki między dwoma węzłami. Jeśli obiekt jest zegarem, ograniczenie wieloeklowe odnosi się do wszystkich ścieżek, dla których węzeł źródłowy (dla - z) lub węzeł docelowy (dla -to) jest taktowany zegarem.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.