Pobierz projekt referencyjny serial RapidIO® do TI 6482 DSP

author-image

Według

Ta strona zawiera pliki do pobrania, wymagania systemowe i informacje o pomocy technicznej dla interoperacyjności Serial RapidIO (SSYSTEMI) z TI DSP 6482 Reference Design. Projekt referencyjny oparty jest na urządzeniu Stratix® II GX 130.

Pobierz interoperacyjność funkcji Serial RapidIO MegaCore dzięki projektowi referencyjnym TI 6482

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe dotyczące korzystania z tego projektu referencyjnego obejmują:

  • Jedna karta Bittware GXAM (w tym urządzenie Intel® Stratix II GX 130)
  • Jeden zestaw TI 6482 EVM (odtąd zwany kartą TI DSP)
  • Jeden kabel USB ByteBlaster™
  • Oprogramowanie Quartus® II 7.2 w wersji 7.2, w tym SOPC Builder, funkcja MegaCore S BUILDER oraz procesor wbudowany Intel Nios® II
  • Oprogramowanie TI Code Composer Studio w wersji 3.2

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.