Projekt referencyjny cyfrowego radaru dla motoryzacji

Zalecane dla:

 • Urządzenie: Cyclone® V GX

 • Quartus®: wersja 13.0

author-image

By

Przegląd

Cyfrowy projekt referencyjny radaru dla motoryzacji firmy Intel umożliwia łatwe tworzenie i weryfikację akceleratorów sprzętowych przy użyciu naszych zaawansowanych narzędzi programistycznych. Pokazuje on, w jaki sposób można wykorzystać FPGA jako akcelerator sprzętowy dla radarów motoryzacyjnych typu Continuous Wave Frequency Modulation (CWFM). Jej metodologia projektowania sprzętu i oprogramowania umożliwia opracowanie cyfrowych akceleratorów fast fourier transform (FFT) przetwarzania radaru cyfrowego, cyfrowego formowania wiązki promieniowania oraz filtrowania zmiennoprzecinkowych skończonych reakcji impulsowych (FIR) bez ręcznego rejestrowania poziomu transferu rejestru (RTL). Wykorzystaj ten projekt jako punkt wyjścia dla projektów radarowych, do których możesz dodać dodatkowe algorytmy przetwarzania.

Funkcje

Główne cechy tego projektu referencyjnego to:

 • Spracuj zmiennoprzecinkowy akcelerator sprzętowy FFT, cyfrowy beamformer i filtr FIR stałoprzecinkowy, korzystając z naszej DSP Builder for Intel® FPGAs (zaawansowany blokowiec) w ramach PROGRAMU SIMUlink DLA KARTY SIECIOWEJ. Umożliwia automatyczne generowanie poziomu transferu rejestru (RTL) w modelu DSP Builder for Intel FPGAs.
 • Sprzętowa weryfikacja modelu DSP Builder przy użyciu systemu w pętli za pomocą interfejsu programu aplikacji ,,API" opracowanego przez firmę Intel. Umożliwia weryfikację projektu z prędkością taktowania systemu na rzeczywistym sprzęcie, zamiast symulacji RTL.
 • Integruje akcelerator sprzętowy z wbudowanym systemem za pomocą narzędzia Platform Designer i Nios® procesorA II jako hosta.

Demonstrowana technologia Intel®:

 • Cyclone V GX FPGA
 • Procesor Nios II
 • DSP Builder for Intel FPGAs (zaawansowane bloki)
 • Projektant platform
 • Oprogramowanie Intel® Quartus®
 • Konsola systemowa
 • INTERFEJS API TEGO NARZĘDZIA

Rys. 1. Schemat blokowy projektu referencyjnego cyfrowego systemu radarowego dla motoryzacji.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.