Sterowanie silnikiem Drive-on-a-Chip Multi-Soboty

Zalecane dla:

  • Urządzenie: Cyclone® V

  • Urządzenie: Intel® MAX® 10

  • Quartus®: wer. 15.0 – wer. 17.0

author-image

By

Przegląd

Projekt referencyjny silnika drive-on-a-chip firmy Intel to zintegrowany system dysków na jednym układzie SoC Cyclone® V lub Intel® MAX® 10. Projekt ten ma na celu wdrożenie sterowania terenowego (FOC) jedno- i wieloosiowego, obsługującego równoczesną kontrolę nad nawet czterema trwałymi, zsynchronizowanymi systemami programowania typu singli. Projekt referencyjny przedstawia przepływ projektowy oparty na oprogramowaniu do sterowania silnikiem na FPGAs. Dotyczy ono zarówno systemu HPS Dual Arm* Cortex*-A9, jak i Nios® II procesora programowego jako hosta systemu dyskowego zintegrowanego ze współ procesorami DSP i kluczowym interfejsem sterowania silnikiem na FPGA. Pokazuje to opłacalną skalowalność zintegrowanych konstrukcji typu drive-on-a-chip w rodzinach Cyclone® firmy Intel i jest doskonałym punktem wyjścia do projektowania własnych systemów dysków.

Funkcje

  • Kompletny system programowy działający na podwójnym ramieniu Cortex-A9 lub procesorze Nios II, zapewniający wysoką kontrolę i konfigurację (oprócz zamykania pozycji silnika i pętli prędkości)
  • Jedynie programowe i przyspieszone FPGA implementacje FOC, które integrują pętle pozycjonowania i prędkości w oprogramowaniu z ultraniskimi opóźnieniami i wysokowydajną pętlą sterowania prądem w FPGA jako koprodusor DSP
  • Zoptymalizowany i konfigurowalny programowo podsystem IP FOC, z możliwością dostosowania w programie DSP Builder z obsługą implementacji precyzji zmiennoprzecinkowej i zmiennoprzecinkowej
  • Integruje najważniejsze funkcje sterowania ruchem, takie jak modulacja szerokości impulsu wektorowej przestrzeni (PWM), interfejs ADC Firmy Koder-Delta i filtr, a także interfejsy kodera informacji zwrotnej pozycji w FPGA, a wszystko to pod kontrolą oprogramowania

Wymagania sprzętowe

  • Płyta kontrolna silnika Intel® Multiaxis z zestawem programistycznym Cyclone V lub zestawem programistycznym INK firmy Terasic

Wymagania dotyczące oprogramowania

Intel® Quartus® Oprogramowanie wersji 17.0 lub nowszej z następującymi funkcjami:

Schemat blokowy

Projekt referencyjny, jak pokazano na rys. 1, wprowadza konfigurowalny w oprogramowaniu algorytm sterowania terenowego (FOC), umożliwiający jednoczesną kontrolę nad maksymalnie dwoma trwałymi, synchronicznymi układami scalonymi z kluczowym interfejsem sterowania ruchem własności intelektualnej (IP).

Rys. 1. Schemat blokowy projektu referencyjnego dysku na chipie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.