Projekt referencyjny kontrolera TFT LCD

Zalecane dla:

 • Urządzenie: Cyclone® I/II/II

 • Quartus®: nieznany

author-image

By

Przegląd

Projekt referencyjny kontrolera LCD TFT bloków cyfrowych umożliwia przyspieszenie projektowania wyświetlaczy LCD TFT w systemie. Projekt referencyjny koncentruje się na rdzeniu własności intelektualnej (IP) kontrolera LCD (IP) bloków cyfrowych DB9000AVLN, który jest dostępny w formatach RTL (netlist lub VHDL/Verilog HDL register transfer level).

Rdzeń DB9000AVLN zawiera połączenie systemowe mapowane w Avalon® pamięci na potrzeby połączeń wzajemnych z procesorem wbudowanym w Nios® II oraz kontrolerami SDRAM lub SRAM (pamięć może służyć jako bufor klatek). Oprogramowanie dostarczane z tym projektem referencyjnym działa na Nios II wbudowanym procesorze, aby umieścić obraz w pamięci bufora klatek i nie naraża rdzenia DB9000AVLN do prowadzenia panelu LCD.

Korzystając z oprogramowania Intel® Quartus® Design, możesz skonstruować projekt referencyjny kontrolera LCD TFT w zestawie programistycznym Cyclone®, Cyclone® II lub Cyclone® III FPGA. Pełna lista obsługiwanych zestawów programistycznych Intel® FPGA znajduje się w sekcji Demonstrowana technologia Intel® ®.

Panel LCD można podłączyć do zestawu programistycznego Intel FPGA przy pomocy odpowiedniego kabla. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem bloków cyfrowych.

Rys. 1 przedstawia schemat blokowy kontrolera TFT LCD Controller Reference.

Funkcje projektowania sprzętu

 • Szeroki zakres programowalnych rozdzielczości paneli LCD
  • Maksymalna programowalna rozdzielczość 4096 × 2048
  • Rozdzielczości pikseli poziomych od 16 do 4096 pikseli w przyrostach 16 pikseli
 • Obsługa 1-portowych interfejsów panelu TFT LCD
  • 18-bitowe cyfrowe (6 bitów/kolor) i 24-bitowe cyfrowe (8 bitów/kolor)
 • Obsługa 2-portowych interfejsów panelu LCD TFT LVDS
 • Programowalne bity bufora klatek na piksel (bpp) — głębia koloru:
  • 1, 2, 4, 8 bpp mapowane przez odwzorowanie koloru na 18-bitowy piksel LCD
  • 16, 18 bpp bezpośrednio dyskuje 18-bitowy piksel LCD
  • 24 bpp bezpośrednio napędza 24-bitowy piksel LCD
 • Kolor ekwiwalencyjnej pamięci RAM w celu zmniejszenia wymagań pamięci masowej bufora ramki i Avalon szerokości połączenia międzysystemowego systemu
  • Wpis 256 na 16-bitową pamięć RAM, wprowadzony jako wpis 128 na 32 bity
  • Ładowane statycznie przez interfejs magistrali podrzędnej przez mikroprocesor lub interfejs magistrali głównej dynamicznie z każdą klatką przez kontroler bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA)
 • Obsługa formatu programowalnego wyjścia
  • RGB 6:6:6 lub 5:6:5 w 18-bitowym interfejsie cyfrowym
  • RGB 8:8:8 w 24-bitowym interfejsie cyfrowym
 • Programowalne parametry czasowe poziome i pionowe
  • Werand z przodu, werand, szerokość synchronizacji, piksele na linię
  • Polaryzacja synchronizacji
 • Programowalny zegar pikseli
  • Rozdzielacz zegara pikseli od 1 do 128 zegara magistrali
  • Polaryzacja zegara pikseli
  • Oddzielnie, niezależne wejście zegara pikseli
 • Programowalne dane umożliwiają sygnał timingu
  • Uzyskane z poziomych i pionowych parametrów timingów
  • Włącz polaryzację wyświetlacza
 • Trzy rodzaje pamięci
  • 16-słowne x 32-bitowe wejście FIFO, oddzielenie Avalon połączeń systemowych i częstotliwość taktowania panelu LCD. Zintegrowany z kontrolerem DMA
  • 255-słowny x 16-bitowy obraz koloru ram
  • 16-słowne wyjściowe FIFO
  • Bufory FIFO mają parametry o głębokości i szerokości
 • Obsługa sekwencjonowania w górę i w dół
 • 9 źródeł przerwań wewnętrznych z kontrolą maskującą
 • Little-endian, big-endian lub tryb Windows CE
 • Zgodność z interfejsem mapowanego w pamięci Avalon
 • Opcjonalny interfejs PCI*
 • W pełni synchroniczne, syntetyzowane źródło Verilog HDL lub VHDL RTL z rosnącym taktowaniem brzegu sieci, bez zegarów bramek i bez wewnętrznych stanów trójpoziomowych
 • Zmodyfikuj lub zintegruj rdzeń DB9000AVLN zgodnie z Twoimi wymaganiami dzięki usługom sprzętowym i inżynieryjnym oprogramowania Digital Block

Informacje kontaktowe

Bloki cyfrowe, Inc.
Rock Road 587
Glen Rock, NJ 07452 , Stany Zjednoczone
Telefon: +1 201 251 1281
Faks: +1 201 632 4809
Adres e-mail: info@digitalblocks.com
WWW: www.digitalblocks.com

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.