Centrum programistów FPGA

Centrum programistów FPGA jest zorganizowane w standardowe etapy branżowe, które zapewniają różne zasoby do ukończenia projektu Intel® FPGA.

Każdy etap projektowania jest szczegółowo opisany w rozwijanych podsekcjach z linkami, które umożliwiają wybór i przechodzenie między różnymi seriami urządzeń generacji 10.

1. Informacje o urządzeniu

Dokumentacja

Szkolenia i filmy

Uruchomieniowe

2. Protokół interfejsu

Dokumentacja

Interfejs pamięci zewnętrznej

Ethernet

PCI Express*

Inne szeregowe IP

Transceiver PHY

Osadzone

Przykłady projektów

Ethernet

PCI Express

Inne szeregowe IP

Szkolenia i filmy

Interfejs pamięci zewnętrznej

3. Planowanie projektu

Dokumentacja

Szkolenia i filmy

Uruchomieniowe

4. Wpis projektu

Dokumentacja

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Pro Edition oferuje dojrzały syntezator, który pozwala na wprowadzanie projektów z maksymalną elastycznością. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z tych języków, możesz użyć przykładów dostępnych poniżej lub wbudowanych szablonów, aby rozpocząć.

  • Verilog
  • VHDL

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Pro Edition oferuje szablony Verilog i VHDL często używanych struktur. Więcej informacji na temat korzystania z tych szablonów można znaleźć w sekcji "Korzystanie z dostarczonych szablonów HDL" podręcznika Intel Quartus Prime Pro Handbook.

Oprogramowanie do projektowania Intel Quartus Prime jest również dostarczane z kompilatorem syntezy wysokiego poziomu Intel® który syntetyzuje funkcję C ++ w implementację RTL zoptymalizowaną pod kątem produktów Intel FPGA

Przykłady projektów

Szkolenia i filmy

Instalatory

5. Symulacja i weryfikacja

Dokumentacja

Przykłady projektów

Szkolenia i filmy

6. Wdrożenie i optymalizacja

Dokumentacja

Szkolenia i filmy

7. Analiza czasu

Dokumentacja

Przykłady projektów

Szkolenia i filmy

8. Debugowanie na chipie

Dokumentacja

Szkolenia i filmy

Instalatory

Explore Other Developer Centers

For other design guidelines, visit the following Developer Centers:

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.