Centrum programistyczne Intel® Agilex FPGA

Centrum FPGA Developer Center składa się ze standardów branżowych. Dzięki temu otrzymasz różne zasoby umożliwiające ukończenie Intel® FPGA projektowania. Każdy etap projektowania jest szczegółowo opisany w podrozdzielniach z łączami umożliwiającymi wybór i przechodzenie pomiędzy różnymi seriami urządzeń generacji 10.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.