Centrum programistów płyty głównej

Centrum FPGA Board Developer Center zapewnia zasoby związane z projektowaniem poziomów płyt głównych specjalnie dla FPGAs Intel®. Celem jest pomóc Ci w skutecznym opracowaniu płytek drukowanych (PCB) przy użyciu FPGAs Firmy Intel.

Skorzystaj z poniższych łączy, aby uzyskać dostęp do wytycznych połączeń PIN, pakietu i danych termicznych, plików BSDL i innych informacji o projekcie płyty głównej.

1. Rozważania projektowe

Korzystanie z urządzeń z próbką inżynieryjną (ES)

Jeśli projektujesz płytę główną przy użyciu urządzeń z próbką inżynieryjną (ES), skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Intel® lub złóż zgłoszenie dotyczące wsparcia premium Intel®, aby uzyskać najnowsze wytyczne dotyczące projektowania płyt głównych części ES.

Wytyczne dotyczące projektowania płyt głównych dla produktów Intel® FPGAs

Temat

Opis

Centrum rozwiązań do projektowania płyt głównych

Centrum rozwiązań projektowych płyt głównych zapewnia zasoby związane z projektowaniem płyt głównych dla FPGAs Intel®. Celem jest pomoc w wdrożeniu udanych, szybkich pcb, które integrują FPGAs i inne elementy.

Wytyczne dotyczące projektowania płyt głównych Intel FPGA

Ta informacja o aplikacji zawiera zalecane wytyczne dotyczące projektowania PCB dla niektórych z bardziej złożonych opcji pakietowych oferowanych dla urządzeń programowalnych Intel. Projektanci powinni również zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi projektowania płyt głównych, które są udokumentowane dla konkretnej rodziny urządzeń.

Wytyczne połączeń PIN

Każda rodzina Intel FPGA ma swoje własne wytyczne dotyczące połączeń PIN. Niniejsze wytyczne są jedynie rekomendacjami firmy Intel. Projektant ponosi odpowiedzialność za zastosowanie wyników symulacji do projektu i sprawdzenie odpowiedniej funkcjonalności urządzenia.

Listy kontrolne schematu

Firma Intel dostarcza FPGA arkuszy przeglądów schematów, które pomogą Ci zapoznać się ze schematem i przestrzegać wytycznych firmy Intel. Arkusze te są oparte na odpowiednich wytycznych połączeń pinowych urządzenia i innych referencyjnych dokumentacjach firmy Intel mających zastosowanie do połączeń PIN na poziomie płyty głównej, które należy uwzględnić przy finalizacji schematu.

Drzewko mocy

Oceń zużycie energii urządzenia i wymagane sieci rozdzielenia.

Temat

Opis

Early Power Estimator

Narzędzia intel do analizy zasilania, w tym early power estimator oraz Intel® Quartus® Prime, oprogramowanie Power Analyzer, umożliwiają oszacowanie zużycia energii w początkowej koncepcji projektowej poprzez wdrożenie projektu. Gdy podasz więcej szczegółów na temat swoich właściwości projektowych, dzięki technologii Power Analyzer poprawisz dokładność szacowania.

Sieć dystrybucji zasilania (PDN)

Narzędzie do projektowania PDN zapewnia szybki, dokładny i interaktywny sposób na określenie odpowiedniej liczby kondensatorów dekodujących dla optymalnych kompromisów w zakresie kosztów i wydajności.

Debugowanie na chipie

Zaplanuj debugowanie na poziomie systemu, aby ułatwić przybliżenia i wymeldowania.

Temat

Opis

Centrum zasobów do debugowania układów scalonych

Firma Intel oferuje całą gamę narzędzi do debugowania na chipie. Narzędzia do debugowania wewnętrznego chipa umożliwiają przechwytywanie wewnętrznych węzłów w twoim projekcie w czasie rzeczywistym, aby pomóc w szybkim weryfikacji projektu bez użycia zewnętrznego sprzętu.

Skanowanie granic

Firma Intel dostarcza pliki języka boundary-scan description language (BSDL) dla specyfikacji IEEE Standard 1149.1, IEEE Standard 1149.6 i IEEE Standard 1532. Pliki BSDL zapewniają składnię, która umożliwia urządzeniu uruchamianie testu boundary-scan (ANGS) oraz programowalności w systemie (ISP).

2. Zasoby szkoleniowe i wymagania wstępne

Utwórz swoje konto Intel

  • Utwórz swoje konto Mój Intel na stronie Mój Intel.
  • Twoje konto My Intel umożliwia przesyłanie zgłoszeń serwisowych, rejestrację na zajęcia, pobieranie oprogramowania, dostęp do zasobów, kursy szkoleniowe i nie tylko.

Przepływ projektowy

Na tym wykresie pokazano typowy przepływ projektowy przy użyciu FPGA Intel FPGA lub SoC. Więcej szczegółowych informacji na temat każdego kroku można znaleźć w instrukcji AN 597 Getting Started Flow dla projektów płyt głównych.

Fundamentalna nauka: zajęcia szkoleniowe

Zasób

Opis

Najpierw przeczytaj o mnie

Miejsce wyjścia do szybkiego zrozumienia i wykorzystania produktów, materiałów i zasobów firmy Intel®.

Zasoby pomocy dotyczące pobierania i instalacji

Dostępne są kilka opcji pobierania oprogramowania, aktualizacji oprogramowania i dodatkowej obsługi urządzeń. Wybrana opcja zależy od szybkości pobierania, wymagań projektowych i metod instalacji.

Szkolenia techniczne

Intel FPGA Technical Training oferuje szkolenia, które pomogą Ci osiągnąć przewagę konkurencyjną. Wykorzystaj interaktywność jednego z naszych kursów prowadzonych przez instruktorów / wirtualną klasę, lub również elastyczność i wygodę dzisiejszego kursu internetowego.

3. Pierwsze kroki

Wybór komponentu

Temat

Opis

Drzewko mocy

Drzewko energetyczne ilustruje główny przepływ zasilania przez konwertery mocy, które przekształcają główny zasilacz na napięcie i prąd wymagany do napędzania różnych obciążeń. Każdy projekt FPGA ma unikalne wymagania w zakresie zużycia energii, które wymagają unikalnego drzewa energetycznego.

Stabilizatory napięcia

W tej raportie omówiono, w jaki sposób zidentyfikować różne szyny związane z urządzeniami Intel®, analizować wymagania dotyczące zasilania i wybrać odpowiednie moduły regulatora napięcia. W tym dokumencie przedstawiono również praktyczny przykład projektu.

Kontroler zarządzania płytą

Wiele z dzisiejszych FPGAs i SoC ma wiele szyn zasilania, które należy włączyć w określonej kolejności i monitorować podczas pracy, aby zapewnić właściwe działanie urządzenia. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z informacją o aplikacji kontrolera zarządzania płytą głównej AN 761 Board Management Note.

Interfejs pamięci zewnętrznej

Firma Intel dostarcza rozwiązania dla szeregu standardowych protokołów SDRAM i pamięci SRAM, a także technologii pamięci szeregowej, takich jak moduł pamięci hybrydowej (HMC) i silnik przepustowości. Nasze rozwiązania interfejsu pamięci obejmują wysokowydajne opcje kontrolera pamięci, opcje pamięci PHY oraz wieloportowe opcje front-end.

Schemat

Temat

Opis

Narzędzia do projektowania pcb cadence

Wyświetl biblioteki śladów PCB i symbole dla Cadence Capture WNP i Allegro Design Entry HDL (Allekro de-HDL).

Narzędzia do projektowania grafiki Mentor Graphics PCB

Wyświetl biblioteki zajmowane przez PCB dla narzędzi projektowych Mentor Graphics PCB.

Pliki pin-out

Ta strona internetowa zawiera pliki do pobrania, Intel FPGA opisy pin-out. Dla każdego urządzenia dostępne są maksymalnie trzy rodzaje plików: przenośne pliki formatu dokumentu (.pdf), pliki tekstowe (.txt) i pliki Programu Microsoft* Excel (.xls).

Wytyczne połączeń PIN

Ta strona internetowa zawiera zalecane połączenia pinowe dla każdego urządzenia. Uwaga: aby sprawdzić prawidłową funkcjonalność urządzenia, należy zastosować wyniki symulacji do projektu.

Early Power Estimation

Ta strona internetowa zawiera informacje na temat analizy zasilania i szacunków. Analiza zasilania i early power estimator umożliwiają oszacowanie poboru energii na podstawie wczesnej koncepcji projektowej poprzez wdrożenie projektu.

Sieć dystrybucji energii

Ta strona internetowa zawiera informacje na temat projektowania sieci dystrybucji energii (PDN). W przypadku każdego zasilacza należy wybrać sieć kondensatorów hurtowych i kondensatorów rozdzielających. Symulacja KTÓRA UMOŻLIWIA symulację WIOŚ w celu symulacji obwodu, jednak narzędzie projektowe PDN zapewnia szybki, dokładny i interaktywny sposób na określenie odpowiedniej liczby kondensatorów rozdzielających, aby zapewnić optymalne kompromisy w zakresie kosztów i wydajności.

Zarządzanie termiczne

Ta strona internetowa zawiera informacje na temat zarządzania termicznego. Zarządzanie termiczne to ważne zagadnienie projektowe. Pakiety urządzeń Firmy Intel® są zaprojektowane tak, aby zminimalizować odporność termiczną i zmaksymalizować rozproszenie zasilania. Niektóre aplikacje rozpraszają więcej energii i wymagają zewnętrznych rozwiązań termicznych, w tym radiatorów.

Obudowa i odporność termiczna

Ta strona zawiera łącza do odporności termicznej i szczegóły pakietu dla wszystkich rodzin urządzeń.

Przegląd schematu

Ta strona internetowa zawiera arkusze przeglądów schematów, które pomogą Ci zapoznać się ze schematem i przestrzegać wytycznych projektowych

Symulacja

Temat

Opis

Terminologia integralności sygnału

Ta strona internetowa zawiera informacje na temat efektów linii transmisji, niedopasowania impedancji, tłumienia sygnału, przesłuchu oraz jednoczesnego przełączania sygnału wyjściowego.

Modele Z MODELAMI WISŁ

Ta strona internetowa zawiera informacje na temat zestawów FPGAS Intel®. Zestawy ZESTAWÓW KBC dla Intel® FPGAs zapewniają modele obsługujące szeroką gamę funkcji I/O w różnych procesach, napięciach i temperaturze (PVT).

Modele IBIS

Ta strona internetowa zawiera informacje o modelach IBIS. Model IBIS umożliwia tworzenie modeli urządzeń, które zachowują zastrzeżony charakter konstrukcji zintegrowanych urządzeń obwodowych, jednocześnie zapewniając bogate w informacje modele do sprawdzania integralności sygnału i analizy zgodności elektromagnetycznej (EMC).

Szybkie wytyczne dotyczące projektowania pcb

Niniejszy dokument jest wytycznym dotyczącym układów i projektów PCB powiązanych z szybkimi systemami.

Wybór materiałów dialektowych

Ta informacja o aplikacji jest dla projektantów komputerów PCB planujących korzystanie z szybkich urządzeń nadawczo-odbiorczych i porusza dwa kluczowe tematy projektowania:

  • Wybór materiału dielektrycznego
  • Dodatkowe chybienie wprowadzone w parach różniczczych z powodu lokalnych różnic w stałej dielektrycznej (Er), wynikających ze wzoru tkania światłowodowego w materiale dielectric.

Omawia również różne strategie, które można zastosować, aby zrekompensować efekt tkania światłowodów, rozszerza istniejącą wiedzę i wymienia różne dokumenty techniczne w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Płyta główna: Chy

Ta strona internetowa pozwala na pobranie narzędzia do parametrów Zym wyszydkowania płyty głównej. Wyniki za pomocą narzędzia "Chyłka", są oparte na symulowanych opóźnieniach w śledzeniu obwodów drukowanych, opóźnieniach pakietu urządzenia (jeśli dotyczy) oraz formułach z podręcznika parametrów zewnętrznych interfejsów pamięci. Narzędzie pobiera podane dane wejściowe i oblicza parametry chylić.

Układ

Temat

Opis

Przegląd układu urządzeń

Ten dokument zawiera przewodnik po ukończeniu przeglądu układu płyty głównej przy użyciu Intel FPGA. Materiały techniczne są podzielone na obszary skupione, takie jak płaszczyzny zasilania i układy ułożonych w stos, sygnały krytyczne, montaż komponentów i złącza.

Ślady PCB (Cadence)

Biblioteki śladów PCB dla narzędzi Cadence* Allerabi® PCB.

Zajmowane przestrzenie PCB (grafika mentora)

Biblioteka śladów narzędzi Mentor Graphics* Expedition Tool (informacje o pakiecie fizycznym).

Przybliżenia i wymeldowanie płyty głównej

Temat

Opis

Centrum zasobów debugowania na chipie

Rozpocznij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o wszystkich narzędziach, przykładach, dokumentacji i szkoleniach, które pomagają w przybliżania PCB i pomagają w debugowanie projektu FPGA.

Obsługa BSDL

Pliki IEEE 1149.1 BSDL dostępne na tej stronie internetowej są wykorzystywane w przedsprzedaży i po konfiguracji SYSTEMU LOGICZNEGO.

Zestaw narzędzi do interfejsu pamięci zewnętrznej

Zestaw narzędzi EMIF umożliwia diagnozowanie i debugowanie problemów z kalibracją oraz sporządzanie raportów dotyczących błędów w interfejsie pamięci zewnętrznej.

Zestaw narzędzi nadawczo-odbiorczych

Zestaw narzędzi nadawczo-odbiorczych pomaga projektantom FPGA i projektantów płyty głównej potwierdzić integralność sygnału połączenia nadajnika-odbiornika w czasie rzeczywistym w systemie oraz skrócić czas wprowadzania płyty głównej. Przetestować wskaźnik błędów bitowych (BER), jednocześnie uruchamiając wiele łączy przy docelowej prędkości transmisji danych, aby zweryfikować projekt płyty głównej.

Konsola systemowa

System Console to elastyczne narzędzie do debugowania na poziomie systemu, które ułatwia projektantom szybkie i efektywne debugowanie ich projektu, podczas gdy projekt działa z pełną prędkością w FPGA. Konsola systemowa umożliwia projektantom wysyłanie transakcji na poziomie systemu do odczytu i zapisu na platformie Platform Designer (dawniej Qsys), aby pomóc w wyodrębnieniu i zidentyfikowaniu problemów. Zapewnia również szybki i łatwy sposób sprawdzania zegarów systemowych i monitorowania stanu resetowania, co może być szczególnie pomocne podczas konfiguracji płyty głównej.

4. Zasoby dla programistów

Zasoby dla programistów

Temat

Opis

Centrum obsługi integralności sygnału i zasilania

Dowiedz się więcej o narzędziach i modelach integralności sygnału, a także o analizie zasilania i szacunkach.

Odporność na opakowania i temperaturę

Informacje o pakiecie, w tym kody zamówień, akronim pakietowy, materiał leadframe, wykończenia potencjalnych klientów (poszycie), referencyjny konspekt JEDEC*, współplanarność potencjalnego klienta, waga, poziom czułości wilgoci i inne specjalne informacje. Informacje dotyczące odporności termicznej obejmują liczbę pinów urządzeń, nazwę pakietu i wartości odporności.

Centrum obsługi interfejsów pamięci zewnętrznych

Podręcznik interfejsu pamięci zewnętrznej (EMIF) zawiera informacje i dokumentację dotyczącą projektowania zewnętrznych interfejsów pamięci, implementacji i parametryzacji własności intelektualnej (IP), symulacji, debugowania i nie tylko.

Narzędzie do rozwiązywania problemów z konfiguracją FPGA

Możesz skorzystać z tego narzędzia do rozwiązywania problemów, aby pomóc Ci zidentyfikować możliwe przyczyny nieudanej próby konfiguracji FPGA. Ten narzędzie do rozwiązywania problemów nie obejmuje wszystkich możliwych przypadków, jednak identyfikuje większość problemów napotkanych podczas konfiguracji.

Portal zasobów pomocy technicznej

Obszerny zbiór FPGA dokumentacji, filmów instruktorskich, forum społeczności, kursy szkoleniowe online oraz sklep projektowy, w którym klienci mogą uzyskać dostęp do szeregu FPGA przykładów projektowych. Godziny pracy filmów inżynier-inżynier zapewniają wizualną instrukcję rozwiązywania typowych problemów projektowych.

5. Dodatkowe zasoby pomocy technicznej

Centrum pomocy technicznej

Pomoc jest tylko jednym kliknięciem! Centrum pomocy technicznej zapewnia internetowe zasoby techniczne, od zajęć szkoleniowych, przez projektowanie przykładów po fora, które poprowadzą Cię przez każdy etap procesu projektowania.

Społeczność Intel®

Społeczność Intel to strona internetowa społeczności, która umożliwia współpracę między różnymi użytkownikami Intel FPGA produktów. Zapoznaj się z sekcjami Omówienie zestawów Embedded Design Suite (EDS) i SoC. Skorzystaj z wyszukiwarki, aby znaleźć odpowiednie materiały. Zachęcamy również do aktualizacji i wnoszenia wkładu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.