Konfiguracja urządzenia - Centrum pomocy technicznej

Witamy w Centrum wsparcia konfiguracji urządzeń!

Tutaj znajdziesz informacje o tym, jak wybierać, projektować i implementować schematy konfiguracji i funkcje. Istnieją również wskazówki dotyczące sposobu wywołania systemu i debugowania łączy konfiguracyjnych. Ta strona jest podzielona na kategorie, które są zgodne z przepływem projektu systemu konfiguracji od początku do końca.

Ciesz się podróżą!

Uzyskaj zasoby pomocy technicznej dla urządzeń Intel® Agilex™, Intel® Stratix® 10, Intel® Arria® 10 i Intel® Cyclone® 10 z poniższych stron. W przypadku innych urządzeń wyszukaj następujące łącza: Dokumentacja, Kursy szkoleniowe, Intel® FpGA Szybkie filmy, Intel® Przykłady projektowania FPGAi Baza wiedzy FPGA.

1. Szczegóły konfiguracji specyficzne dla urządzenia

Tabela 1 - Omówienie schematów konfiguracji i funkcji

Funkcje konfiguracji schematów konfiguracji rodziny urządzeń

Plan

Szerokość danych

Maksymalna częstotliwość taktowania

Maksymalna szybkość transmisji danych

Bezpieczeństwo projektu

Częściowa rekonfiguracja (2)

Zdalna aktualizacja systemu

Pojedyncze zdarzenie denerwuje

Konfiguracja za pomocą protokołu

Intel Agilex

Avalon® Streaming

32 bity

125 MHz

4000 Mb/s

Równoległy rdzeń Flash Loader II IP

N/A

16 bitów

125 MHz

2000 Mb/s

8 bitów

125 MHz

1000 Mb/s

Aktywny szeregowy (AS)

4 bity

166(1) MHz

664 Mb/s

JTAG

1 bit

30 MHz

30 Mb/s

N/A

N/A

Intel® Stratix® 10

Avalon®-ST

32 bity

125 MHz

4000 Mb/s

Równoległy rdzeń Flash Loader II IP

N/A

16 bitów

125 MHz

2000 Mb/s

8 bitów

125 MHz

1000 Mb/s

Aktywny szeregowy (AS)

4 bity

125(1) MHz

500 Mb/s

JTAG

1 bit

30 MHz

30 Mb/s

N/A

N/A

Intel® Arria® 10

Konfiguracja przez HPS

32 bity

100 MHz

3200 Mb/s

przez HPS

N/A

16 bitów

100 MHz

1600 Mb/s

Szybki pasywny równoległy (FPP)

32 bity

100 MHz

3200 Mb/s

Rdzeń IP równoległej ładowarki flash

N/A

16 bitów

100 MHz

1600 Mb/s

8 bitów

100 MHz

800 Mb/s

Aktywny szeregowy (AS)

4 bity

100 MHz

400 Mb/s

(3)

1 bit

100 MHz

100 Mb/s

Pasywny szeregowy (PS)

1 bit

100 MHz

100 Mb/s

(3)

Rdzeń IP równoległej ładowarki flash

N/A

JTAG

1 bit

33 MHz

33 Mb/s

(3)

N/A

N/A

Intel® Cyclone® 10 GX

Szybki pasywny równoległy (FPP)

32 bity

100 MHz

3200 Mb/s

Rdzeń IP równoległej ładowarki flash

N/A

16 bitów

100 MHz

1600 Mb/s

8 bitów

100 MHz

800 Mb/s

Aktywny szeregowy (AS)

4-bitowy

100 MHz

400 Mb/s

(3)

1 bit

100 MHz

100 Mb/s

Pasywny szeregowy (PS)

1 bit

100 MHz

100 Mb/s

(3)

Rdzeń IP równoległej ładowarki flash

N/A

JTAG

1 bit

33 MHz

33 Mb/s

N/A

(3)

N/A

N/A

Intel® Cyclone® 10 LP

Szybki pasywny równoległy (FPP)

8 bitów

66(4)/100(6) MHz

528(4)/800(6) Mb/s

N/A

N/A

Rdzeń IP równoległej ładowarki flash

N/A

Pasywny szeregowy (PS)

1 bit

66(4)/133(5) MHz

66(4)/133(5) Mb/s

N/A

N/A

Rdzeń IP równoległej ładowarki flash

N/A

Aktywny szeregowy (AS)

1 bit

40 MHz

40 Mb/s

N/A

N/A

N/A

JTAG

1 bit

25 MHz

25 Mb/s

N/A

N/A

N/A

N/A

 1. Maksymalna częstotliwość taktowania podczas korzystania z OSC_CLK_1 jako źródła zegara konfiguracji. Maksymalna częstotliwość taktowania zmniejsza się, jeśli używasz wewnętrznego oscylatora jako źródła zegara konfiguracji, podczas pracy SmartVID lub gdy urządzenie jest w trybie użytkownika.
 2. Częściową rekonfigurację można przeprowadzić po pełnym skonfigurowaniu urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika częściowej rekonfiguracji.
 3. Częściowa konfiguracja może być wykonana tylko wtedy, gdy jest skonfigurowana jako host wewnętrzny.
 4. Napięcie zasilania dla logiki wewnętrznej, VCCINT = 1,0 V.
 5. Napięcie zasilania dla logiki wewnętrznej, VCCINT = 1,2 V.
 6. Napięcie zasilania dla logiki wewnętrznej, VCCINT = 1,2 V. Cyclone 10 LP 1,2 V urządzenia napięciowe rdzeniowe obsługują 133 MHz DCLK fMAX tylko dla 10CL006, 10CL010, 10CL016, 10CL025 i 10CL040.

2. Schematy konfiguracji i IP

Podręczniki użytkownika konfiguracji

Urządzenia Intel Agilex

Urządzenia Intel Stratix 10

Konfiguracja przez HPS

Skonfiguruj część FPGA urządzenia SoC, korzystając z systemu procesorów twardych (HPS)

Urządzenia Intel Agilex

Urządzenia Intel Stratix 10

Urządzenia Intel Arria 10

Częściowa rekonfiguracja

Strona pomocy technicznej częściowej rekonfiguracji

Urządzenia Intel Agilex

Urządzenia Intel Stratix 10

Intel® Arria® 10 Urządzenia

Urządzenia Intel® Cyclone®10 GX

Dodatkowe zasoby:

Zdalna aktualizacja systemu

Urządzenia Intel Agilex

Urządzenia Intel Stratix 10

Urządzenia Intel Arria 10

Urządzenia Intel Cyclone 10 GX

Urządzenia Intel Cyclone 10 LP

Dodatkowe zasoby:

Dostęp Flash IP

Urządzenia Intel Agilex

Urządzenia Intel Stratix 10

Urządzenia Intel Arria 10

Urządzenia Intel Cyclone 10 GX

Urządzenia Intel Cyclone 10 LP

4. Przepływ projektowania oprogramowania Intel® Quartus® Prime

Tabela 2 - Konfiguracja urządzenia i programowanie przepływu generowania plików

1. Ustawienia ogólne

 • Strona Ogólne okna dialogowego Opcje urządzenia i pinów w oprogramowaniu Intel Quartus Prime.
 • Określ opcje urządzenia. Opcje te są niezależne od schematu konfiguracji.

2. Ustawienia konfiguracji

 • Strona konfiguracji okna dialogowego Opcje urządzenia i pinów w oprogramowaniu Intel Quartus Prime.
 • Określ schemat konfiguracji urządzenia, ustawienie urządzenia konfiguracyjnego i ustawienie pinu konfiguracji.

3. Ustawienie plików programowania

 • Strona Pliki programowania w oknie dialogowym Opcje urządzenia i pinów w oprogramowaniu Intel Quartus Prime.
 • Wybierz format pliku programowania do wygenerowania. Wybranie pliku programistycznego na tej stronie jest opcjonalne, użytkownikowi zaleca się użycie Convert Programming File lub Programming File Generator do konwersji/wygenerowania typu pliku programowania dla wybranego schematu konfiguracyjnego.

4. Inne opcjonalne zaawansowane ustawienia funkcji

 • Wykrywanie błędów CRC, Ustawienia CvP i częściowa ponowna konfiguracja w oknie dialogowym Opcje urządzenia i pinów w oprogramowaniu Intel Quartus Prime.
 • Strona CRC wykrywanie błędów — określ, czy wykrywanie błędów jest używane i z jaką szybkością jest sprawdzane.
 • Strona Ustawienia CvP - Określ typ ustawień CvP.
 • Strona Częściowa ponowna konfiguracja — umożliwia określenie ustawień częściowej ponownej konfiguracji.

5. Generuj pliki konfiguracyjne i programistyczne

 • Po zakończeniu kompilacji projektu Convert Programming Files lub Programming File Generator jest narzędziem w oprogramowaniu Intel Quartus Prime do konwersji / generowania typu pliku programowania dla wybranego schematu konfiguracji lub funkcji konfiguracji.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat ustawień konfiguracji urządzenia oraz generowania plików konfiguracyjnych i programistycznych?

Urządzenia Intel Agilex

Urządzenia Intel Stratix 10

Urządzenia Intel Arria 10

Urządzenia Intel Cyclone 10 GX

Urządzenia Intel Cyclone 10 LP

5. Projektowanie płyt

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wytycznych dotyczących projektowania konfiguracji urządzeń?

Urządzenia Intel Agilex

Urządzenia Intel Stratix 10

Urządzenia Intel Arria 10

Urządzenia Intel Cyclone 10 GX

Urządzenia Intel Cyclone 10 LP

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wskazówek dotyczących połączenia dla pinu konfiguracji?

Urządzenia Intel Agilex

Urządzenia Intel Stratix 10

Urządzenia Intel Arria 10

Urządzenia Intel Cyclone 10 GX

Urządzenia Intel Cyclone 10 LP

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat specyfikacji konfiguracji?

Specyfikacja konfiguracji w arkuszu danych urządzenia określa następujące specyfikacje:

 • Specyfikacje czasowe dla sworzni sterujących konfiguracją
 • Specyfikacje czasowe/wydajności dla każdego z obsługiwanych schematów konfiguracji
 • Rozmiary strumieni bitów konfiguracji
 • Szacowanie czasu konfiguracji dla każdego z obsługiwanych schematów konfiguracji

Urządzenia Intel Agilex

Urządzenia Intel Stratix 10

Urządzenia Intel Arria 10

Urządzenia Intel Cyclone 10 GX

Urządzenia Intel Cyclone 10 LP

6. Debugowanie

Narzędzie do rozwiązywania problemów z konfiguracją FPGA

Intel Agilex i Intel Stratix 10 FPGA System Console Debugging Tool przy użyciu JTAG

Intel Stratix 10 FPGA SDM Debug Toolkit pomaga debugować problemy z konfiguracją.

 • Jest dostępny w oprogramowaniu Intel Quartus Prime Pro Edition w wersji 18.1 i nowszych.

Szukasz narzędzia do debugowania błędów konfiguracji / projektowania zabezpieczeń / wykrywania błędów cyklicznej kontroli nadmiarowości (CRC) na urządzeniach Intel® Arria® 10?

 • Aby uzyskać to narzędzie diagnostyczne konfiguracji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Intel®.

Za pomocą tego narzędzia do rozwiązywania problemów lub analizy drzewa błędów można zidentyfikować możliwe przyczyny błędów konfiguracji.

Rozwiązanie bazy wiedzy

Przejdź do bazy wiedzy ,wprowadź słowa kluczowe problemu, z który masz do czynienia, aby znaleźć rozwiązanie.

Urządzenia konfiguracyjne obsługiwane przez Intel®

Urządzenia konfiguracyjne obsługiwane przez firmę Intel

W tabeli 3 przedstawiono kryteria dotyczące urządzeń konfiguracyjnych innych firm obsługiwanych przez narzędzia Intel Quartus Convert Programming File Tools i Quartus Programmer w wersji 21.3 Pro Edition i 20.1 Standard Edition.

Tabela 3 — Urządzenia konfiguracyjne innych firm obsługiwane przez firmę Intel

Intel FPGA

Sprzedawca

P/N

Adresowanie bajtów

Atrapa ustawień zegara

ASx1 ASx4

Stała lampa błyskowa z czterema funkcjami?

Przetestowane i obsługiwane urządzenia Flash firmy Intel

Intel Agilex

Mikrometr

MT25QU128

3-bajtowy(1)

N/A

10(4)

Nie(6)

MT25QU128ABA8ESF-0SIT

MT25QU256

MT25QU256ABA8E12-1SIT

MT25QU512

MT25QU512ABB8ESF-0SIT

MT25QU01G

MT25QU01GBBB8ESF-0SIT

MT25QU02G

MT25QU02GCBB8E12-0SIT

Macronix

MX25U128(10)

3-bajtowy(1)

N/A

6(1)

Nie(6)

MX25U12835FMI-100

MX25U256(10)

MX25U25645GMI00

MX25U512(10)

MX25U51245GMI00

MX66U512(10)

MX66U51235FXDI-10G

MX66U1G(10)

MX66U1G45GXDI00

MX66U2G(10)

MX66U2G45GXRI00

ISSI

IS25WP512M

3-bajtowy(1)

N/A

6(1)

Nie(6)

IS25WP512M-RHLE

Intel Stratix 10

Mikrometr

MT25QU128

3-bajtowy(1)

N/A

10(4)

Nie(6)

MT25QU128ABA8ESF-0SIT

MT25QU256

MT25QU256ABA8E12-1SIT

MT25QU512

MT25QU512ABB8ESF-0SIT

MT25QU01G

MT25QU01GBBB8ESF-0SIT

MT25QU02G

MT25QU02GCBB8E12-0SIT

Macronix

MX25U128(10)

3-bajtowy(1)

N/A

6(1)

Nie(6)

MX25U12835FMI-100

MX25U256(10)

MX25U25645GMI00

MX25U512(10)

MX25U51245GMI00

MX66U512(10)

MX66U51235FXDI-10G

MX66U1G(10)

MX66U1G45GXDI00

MX66U2G(10)

MX66U2G45GXRI00

Intel Arria 10, Intel Cyclone 10 GX

Mikrometr

MT25QU256

4-bajtowy(4)

10(4)

10(4)

Nie(6)

MT25QU256ABA8E12-1SIT

MT25QU512

MT25QU512ABB8ESF-0SIT

MT25QU01G

MT25QU01GBBB8ESF-0SIT

MT25QU02G

MT25QU02GCBB8E12-0SIT

Macronix

MX25U256(3)

4-bajtowy(5)

10(5)

10(5)

Tak(6)

MX25U25645GXDI54

MX25U512(3)

MX25U51245GXDI54

MX66U1G(3)

MX66U1G45GXDI54

MX66U2G(3)

MX66U2G45GXRI54

Cyklon V, Arria V, Stratix V

Mikrometr

MT25QL128

3-bajtowy(1)

12(4)

12(4)

Nie(6)

MT25QL128ABA8ESF-0SIT

MT25QL256

4-bajtowy(4)

4(4)

10(4)

Nie(6)

MT25QL256ABA8ESF-0SIT

MT25QL512

MT25QL512ABB8ESF-0SIT

MT25QL01G

MT25QL01GBBB8ESF-0SIT

MT25QL02G

MT25QL02GCBB8E12-0SIT

Macronix

MX25L128

3-bajtowy(1)(2)

8(1)

6(1)

Nie(6)

MX25L12833FMI-10G

MX25L256

MX25L25645GMI-08G

MX25L512

MX25L51245GMI-08G

Cyprys

S25FL128

3-bajtowy(1)(2)

8(1)

7(1)

Nie(6)

S25FL128SAGMFI000

S25FL256

S25FL256SAGMFI000

S25FL512

S25FL512SAGMFI0I0

Cyklon 10 LP

Mikrometr

MT25QL128

3-bajtowy(1)(2)

8(1)

N/A

Nie(6)

MT25QL128ABA8ESF-0SIT

MT25QL256

MT25QL256ABA8ESF-0SIT

MT25QL512

MT25QL512ABB8ESF-0SIT

MT25QL01G

MT25QL01GBBB8ESF-0SIT

MT25QL02G

MT25QL02GCBB8E12-0SIT

Macronix

MX25L128

3-bajtowy(1)(2)

8(1)

N/A

Nie(6)

MX25L12833FMI-10G

MX25L256

MX25L25645GMI-08G

MX25L512

MX25L51245GMI-08G

Cyprys

S25FL128

3-bajtowy(1)(2)

8(1)

N/A

Nie(6)

S25FL128SAGMFI000

S25FL256

S25FL256SAGMFI000

S25FL512

S25FL512SAGMFI0I0

 1. Korzystanie z domyślnych ustawień urządzeń konfiguracyjnych.
 2. Podczas zdalnej aktualizacji systemu adres początkowy obrazów musi być ustawiony w granicach pierwszych 128 Mb.
 3. Urządzenia Intel Arria 10 i Intel Cyclone 10 GX obsługują tylko urządzenia konfiguracyjne Macronix o numerach części MX25U25645GXDI54, MX25U51245GXDI54, MX66U1G45GXDI54, MX66U2G45GXRI54.
 4. Intel Quartus Programmer ustawia nieulotny rejestr konfiguracyjny podczas programowania. Użytkownik musi ustawić rejestr ręcznie, jeśli używa programisty innej firmy.
 5. Urządzenia konfiguracyjne są stałe do tej wartości, użytkownik nie ma opcji zmiany tego ustawienia.
 6. Intel Quartus Programmer wydaje polecenie, aby włączyć tryb quad
 7. Te urządzenia konfiguracyjne nie są obsługiwane przez starszy rdzeń ASMI Parallel I Intel FPGA IP core i ASMI Parallel II Intel FPGA IP core. Aby uzyskać nowy projekt, zapoznaj się z Generic Serial Flash Interface Intel FPGA IP core.
 8. AS x 1 - Aktywna konfiguracja szeregowa obsługuje 1-bitową szerokość danych
 9. AS x 4 - Aktywny schemat konfiguracji szeregowej obsługuje 4-bitową szerokość danych
 10. Urządzenia Intel Stratix 10 i Intel Agilex nie obsługują urządzeń konfiguracyjnych Macronix o numerach części MX25U25645GXDI54, MX25U51245GXDI54, MX66U1G45GXDI54 i MX66U2G45GXRI54.

Przykłady projektów i projekty referencyjne

Przykłady projektów i projekty referencyjne

Sklep Design

Urządzenia Intel Agilex

Urządzenia Intel Stratix 10

Urządzenia Intel Arria 10

Urządzenia Intel Cyclone 10 GX

Urządzenia Intel Cyclone 10 LP

Kursy szkoleniowe i filmy

Szkolenia

Tytuł

Typ

Opis

Wprowadzenie do konfigurowania układów Intel FPGA

Online

Poznaj schematy konfiguracji, rozwiązania, funkcje i narzędzia dostępne do konfigurowania układów INTEL FPGA i programowania urządzeń konfiguracyjnych.

Schematy konfiguracji układów Intel FPGA

Online

Poznaj różnicę między wszystkimi schematami konfiguracji, których można użyć do skonfigurowania układów Intel FPGA.

Rozwiązania konfiguracyjne dla układów Intel FPGA

Online

Dowiedz się więcej o urządzeniach konfiguracyjnych Intel FPGA, szeregowych i równoległych ładowarkach flash oraz wbudowanych rozwiązaniach konfiguracyjnych

Konfiguracja dla urządzeń Intel Stratix 10

Online

Poznaj unikalne funkcje konfiguracyjne dostępne w urządzeniach Intel Stratix 10

Zdalna aktualizacja systemu w urządzeniach Intel MAX 10

Online

Dowiedz się, jak skonfigurować i wykonać RSU w urządzeniu Intel MAX 10

Tworzenie bootloadera drugiego stopnia dla układów SoC Intel FPGA

Online

Poznaj przepływ i dostępne narzędzia do szybkiego dostosowywania i generowania oprogramowania rozruchowego drugiego etapu

Bezpieczny rozruch dzięki układom FPGA Intel Arria 10 SoC

Online

Naucz się generować i programować układy FPGA Intel® Arria® 10 SoC z zaszyfrowanym i/lub podpisanym obrazem rozruchowym drugiego stopnia

Łagodzenie pojedynczych zdarzeń w urządzeniach Intel Arria 10 i Intel Cyclone 10 GX

Online

Poznaj funkcje rodzin urządzeń Intel® Arria® 10 i Intel Cyclone 10 GX, które można wykorzystać do zaprojektowania własnego rozwiązania ograniczającego SEU

Ograniczanie skutków SEU w urządzeniach Intel FPGA: znakowanie hierarchii

Online

Dowiedz się, jak ulepszyć rozwiązanie do przetwarzania czułości, uzupełniając technikę łagodzenia zaburzeń pojedynczego zdarzenia (SEU) o funkcję zwaną tagowaniem hierarchii

Łagodzenie SEU w urządzeniach Intel FPGA: wstrzykiwanie usterek

Online

Dowiedz się więcej o rdzeniu IP i oprogramowaniu Fault Injection Debugger w celu zmniejszenia wskaźnika awarii w czasie (FIT)

Korzystanie z ogólnego interfejsu Serial Flash

Online

Dowiedz się, jak używać interfejsu Generic Serial Flash Interface Intel FPGA IP Core do programowania dowolnego urządzenia flash typu szeregowego interfejsu peryferyjnego (SPI)

Przegląd sprzętu SoC: Kontrolery flash i protokoły interfejsu

Online

Dowiedz się więcej o podsystemie procesorów twardych (HPS) znajdującym się w układach SoC Cyclone V, Arria V i Arria 10. Szkolenie online obejmuje informacje na temat nieulotnych kontrolerów pamięci masowej i różnych protokołów interfejsu.

Częściowa rekonfiguracja urządzeń Intel FPGA: wprowadzenie i zadania projektu

Online

Szkolenie częściowej rekonfiguracji część 1 z 4. Ta część szkolenia wprowadza Cię w funkcję PR i ogólny przepływ projektu dla projektu PR. Dowiesz się również o podziałach projektowych i przypisaniach regionów Logic Lock, zadaniach wymaganych do wdrożenia projektu PR oraz zaleceniach dotyczących planowania piętra projektu dla PR.

Częściowa rekonfiguracja dla urządzeń Intel FPGA: wytyczne projektowe i wymagania dotyczące hosta

Online

Szkolenie z częściowej rekonfiguracji, część 2 z 4. W tej części szkolenia omówiono wytyczne dotyczące tworzenia projektu PR, w tym tworzenia nadzbioru portów i logiki zamrażania. Omówiono również wymagania dotyczące hosta PR, logikę dodaną do regionu statycznego projektu lub zewnętrzne urządzenie do kontrolowania operacji PR.

Częściowa rekonfiguracja dla urządzeń Intel FPGA: PR Host IP & Implementations

Online

Szkolenie z częściowej rekonfiguracji część 3 z 4. W tej części szkolenia omówiono wszystkie PR IP zawarte w oprogramowaniu Intel Quartus Prime, w tym PR Controller IP, Region Controller IP i Freeze Bridge IP. Zobaczysz również, jak używać tych adresów IP do implementacji wewnętrznego lub zewnętrznego projektu hosta.

Częściowa rekonfiguracja urządzeń Intel FPGA: pliki wyjściowe i demonstracja

Online

Szkolenie z częściowej rekonfiguracji część 4 z 4. Ta ostatnia część szkolenia omawia cały przepływ projektowania dla projektu PR. Patrzy również na pliki wyjściowe z przepływu. Dołączono również demonstrację kompletnego i funkcjonalnego projektu PR przy użyciu zestawu rozwojowego Intel Arria 10 GX.

Tytuł

Opis

Implementowanie częściowego projektu rekonfiguracji w Qsys dla układów INTEL FPGA

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak zaimplementować częściowy projekt rekonfiguracji w Qsys dla układów INTEL FPGA.

Zdalna aktualizacja systemu i aktualizacja danych EPCQ przez konsolę systemową na Cyclone 10 LP FPGA

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak wykonać funkcję zdalnej aktualizacji systemu w układzie FPGA Intel Cyclone 10 LP

Konfiguracja Arria 10 przez protokół (CvP)

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować urządzenie Intel Arria 10 przy użyciu protokołu PCIe.

Jak dostosować plik JAM dla wielu urządzeń JTAG w jednym łańcuchu JTAG Part1

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu plików JAM dla płyty z łańcuchami JTAG na wielu urządzeniach.

Jak dostosować plik JAM dla wielu urządzeń JTAG w jednym łańcuchu JTAG Part2

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu plików JAM dla płyty z łańcuchami JTAG na wielu urządzeniach.

Jak przeprowadzić aktywną konfigurację szeregową (AS) za pomocą interfejsu JTAG przy użyciu Serial Flash Loader IP Core

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o schematach konfiguracji innych niż zwykła konfiguracja JTAG. Ponadto ten film omawia rdzeń IP serialowej ładowarki flash (SFL).

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.