Centrum programistów wbudowanych

Poszerz swoją wiedzę na temat tworzenia oprogramowania dla procesorów Intel® SoC FPGA i Nios® II soft intellectual property (IP), przeglądając przewodniki krok po kroku dostosowane do konkretnej roli programistycznej wymienionej poniżej. Każdy link zawiera następujące materiały:

  • Instrukcje krok po kroku, jak zacząć
  • Obszerna dokumentacja
  • Przykłady wzorów wspólnotowych
  • Zasoby pomocy technicznej

Explore Other Developer Centers

For other design guidelines, visit the following Developer Centers:

OpenCL i logo OpenCL są znakami towarowymi firmy Apple Inc. używanymi za zgodą Khronos.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.