PCI Express* IP – Centrum Wsparcia

Witamy w centrum wsparcia IP PCI Express (PCIe)!

Tutaj znajdziesz informacje o tym, jak wybrać, zaprojektować i zaimplementować łącza PCIe. Istnieją również wskazówki dotyczące sposobu wywołania systemu i debugowania łączy PCIe. Ta strona jest podzielona na kategorie, które są zgodne z przepływem projektowania systemu PCIe od początku do końca.

Ciesz się podróżą!

Z poniższych stron uzyskaj zasoby pomocy technicznej dotyczące urządzeń Intel® Agilex™® Stratix® 10, Intel® Arria® 10 i Intel® Cyclone® 10. W przypadku innych urządzeń wyszukaj z następujących linków: Archiwum dokumentacji, Kursy szkoleniowe, Filmy i webcasty, Przykłady projektów, Baza wiedzy.

1. Wybór urządzenia

Rodzina urządzeń Intel® FPGA

Zapoznaj się z Tabelą 1 i Tabelą 2, aby zrozumieć obsługę PCIe dla układów Intel FPGA. Porównaj urządzenia, aby wybrać odpowiednie urządzenie do implementacji systemu PCIe.

2. Podręczniki użytkownika i wzory referencyjne

Podręczniki użytkownika

Intel Agilex, Intel Stratix 10, Intel Arria 10 i Intel Cyclone 10 Device dla PCIe

Rozwiązania PCIe IP obejmują wiodący technologicznie stos protokołów PCIe firmy Intel, który obejmuje warstwy transakcji i łącza danych; i utwardzona warstwa fizyczna, która obejmuje zarówno fizyczne przyłączanie medium (PMA), jak i fizyczną podwarstwę kodującą (PCS). Protokół PCIe firmy Intel zawiera również opcjonalne bloki, takie jak silniki bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA) i wirtualizacja we/wy z pojedynczym katalogiem głównym (SR-IOV). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi podręcznikami użytkownika:

Podręczniki użytkownika IP

Urządzenia Intel Agilex

F-Tile IP Podręczniki użytkownika

Podręczniki użytkownika R-Tile IP

P-Tile IP Podręczniki użytkownika

Urządzenia Intel Stratix 10

P-Tile Podręczniki użytkownika

H-Tile/L-Tile Podręczniki użytkownika

Intel Arria 10 i Intel Cyclone 10 Devices Podręczniki użytkownika

Przykładowe podręczniki użytkownika Design

Urządzenia Intel Agilex

Przykładowe podręczniki użytkownika F-Tile Design

Przykładowe podręczniki użytkownika R-Tile Design

Przykładowe podręczniki użytkownika P-Tile Design

Urządzenia Intel Stratix 10

Przykładowe podręczniki użytkownika P-Tile Design

Przykładowe podręczniki użytkownika L/H-Tile Design

Urządzenia Intel Arria 10 i Intel Cyclone 10

Informacje o wersji IP

Urządzenia Intel Agilex

Urządzenia Intel Stratix 10

Urządzenia Intel Arria 10 i Intel Cyclone 10

Interfejs PHY dla PCI Express (PIPE) przy użyciu natywnego rdzenia IP PHY intel

Możesz także zaimplementować tylko fizyczną warstwę PCIe za pomocą rdzenia TRANSCEIVER Native PHY IP i zszyć ją razem z pozostałymi warstwami protokołu zaimplementowanymi jako miękka logika w sieci szkieletowej FPGA. Ta miękka logika może być twoim własnym projektem lub adresem IP innej firmy.

Dowiedz się więcej o rdzeniu IP Transceivever Native PHY w rozdziale PIPE w następujących podręcznikach użytkownika:

Urządzenia Intel Stratix 10

Urządzenia Intel Arria 10

Urządzenia Intel Cyclone 10

Wzory referencyjne

Urządzenia Intel Stratix 10

Urządzenia Intel Arria 10

Urządzenia Intel Cyclone 10

Starsze urządzenia Intel

4. Kursy szkoleniowe i filmy

Szkolenia

Filmy

Tytuł

Opis

Konfiguracja urządzenia Intel Arria 10 za pośrednictwem protokołu (CvP)

Dowiedz się, jak skonfigurować urządzenie Intel Arria 10 przy użyciu protokołu PCIe.

Projekt referencyjny PCIe Avalon-MM Master DMA w urządzeniu Intel Arria 10 (część 1)

Dowiedz się, jak skonfigurować sprzęt referencyjny DMA PCIe Avalon Memory Mappped (Avalon-MM) w urządzeniach Intel Arria 10 dla systemów operacyjnych Linux i Windows z tej części 1 filmu.

Projekt referencyjny PCIe Avalon-MM Master DMA w urządzeniu Intel Arria 10 (część 2)

Dowiedz się, jak skonfigurować sprzęt do projektowania referencyjnego DMA PCIe Avalon Memory Mappped Master w urządzeniach Intel Arria 10 dla systemów operacyjnych Linux i Windows z tej części 2.

Wytyczne dotyczące umieszczania zasobów FPGA

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.