Intel® Quartus® Najnowsza wersja oprogramowania do obsługi urządzeń

Aby znaleźć ostatnią wersję oprogramowania Intel® Quartus® obsługującego rodzinę Twoich urządzeń, zapoznaj się z tabelami poniżej. Użyj łączy, aby pobrać konkretną wersję oprogramowania.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.