Obsługa systemu operacyjnego

Tabela 1 zawiera listę obsługiwanych systemów operacyjnych (OS) dla oprogramowania Intel® Quartus® Pro Edition, Intel Quartus Prime Standard Edition Software, Intel Quartus Prime Lite Edition Software, Questa* Intel® FPGA Edition, Nios® II Embedded Design Suite (EDS), DSP Builder dla Intel® FPGA oraz Intel® FPGA SDK dla Technologii oprogramowania OpenCL™.

Tabela 1: Obsługa systemu operacyjnego dla intel® FPGA Complete Design Suite w wersji 21.3

WindowsWindowsRed
OprogramowanieWindows* 10Windows Server* 2012 EnterpriseServer* 2016 EnterpriseServer* 2019 EnterpriseHat* Enterprise Linux* 7Red Hat* Enterprise Linux* 8CentOS* 7.5 CentOS* 8.0SUSE* SLE 12SUSE* SLE 15Ubuntu* 16.04 LTSUbuntu* 18.04 LTS

Ubuntu* 20 LTS

Intel® Quartus® Prime Pro Edition
Intel Quartus Prime Standard Edition
Intel Quartus Prime Lite Edition
Intel® HLS Compiler Pro
- - - - - - -
Questa* Intel® FPGA Edition (Pro i Standard) - - - - -
-
- - -
Nios II Embedded Design Suite (EDS) (Pro i Standard) - - - - - - - - - - -
DSP Builder dla układów Intel® FPGA (Pro)
Autonomiczny programator Intel Quartus Prime (standard i pro)
Intel® FPGA SDK dla OpenCL™ (Pro)
- - -
-
-
Intel® Advanced Link Analyzer (Pro i Standard) - - - - - - - - -

Notatki:

Począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Software w wersji 14.0, oprogramowanie Intel® FPGA obsługuje tylko 64-bitowe wersje systemu operacyjnego wymienione w Tabeli 1, chyba że określono inaczej. 32-bitowe pliki bibliotek są wymagane do uruchomienia oprogramowania na platformach Linux* 64-bitowych.

32-bitowy programator autonomiczny jest obsługiwany tylko w oprogramowaniu Intel Quartus Prime Standard Edition w wersji 18.1 i wcześniejszych.

Obsługa Red Hat* 5 została zniesiona od czasu oprogramowania Intel Quartus Prime Standard Edition w wersji 18.0 i nowszych.

Począwszy od Nios II EDS w oprogramowaniu Intel Quartus Prime Pro Edition w wersji 19.2 i Oprogramowaniu Intel Quartus Prime Standard Edition w wersji 19.1, komponent Cygwin* w wersji Windows* Nios II EDS został usunięty i zastąpiony przez Windows Subsystem for Linux (WSL). Instrukcje dotyczące instalacji można znaleźć w sekcji Instalowanie programu WSL w systemie Windows w podręczniku programisty oprogramowania Nios II. W przypadku komputerów z zainstalowanym programem McAfee* Endpoint Security minimalnym wymaganiem jest system Windows 10 w wersji 1809 (kompilacja systemu operacyjnego 17763). Jeśli używasz dysku sieciowego dla Nios II EDS, minimalnym wymaganiem jest Windows 10 w wersji 1903 (kompilacja systemu operacyjnego 18362).

Wersje Intel Quartus Prime Standard i Pro nie są już obsługiwane w systemie Windows 7 i zastąpione systemem Windows 10. W przypadku użytkowników systemu Windows należy pobrać i zainstalować podsystem Windows dla systemu Linux (WSL) dla systemu Windows Server oraz systemu Windows 10.

DSP Builder dla układów INTEL FPGA zależy od MATLAB* (DSPB jest w rzeczywistości wtyczką dla MATLAB), więc prawdziwy zestaw DSP Builder dla systemów operacyjnych obsługiwanych przez Intel FPGA jest ograniczonym podzbiorem i odsyła użytkowników do strony wsparcia systemu operacyjnego MathWorks*.

Od wersji 20.3 oprogramowania Intel Quartus Prime Suite pakiet Intel SoC FPGA Embedded Development Suite (SoC EDS) nie jest już dostępny. Składniki składające się na SoC EDS są teraz dostępne tylko za pośrednictwem usługi GitHub*. Szczegółowe informacje można znaleźć w Centrum pobierania Intel dla układów FPGA.

Począwszy od oprogramowania Intel Quartus Prime Software w wersji 21.3, oprogramowanie Intel FPGA obsługuje Questa*-Intel FPGA Edition i ModelSim Intel FPGA Starter Edition.

Więcej informacji na temat wymagań systemowych oprogramowania można znaleźć na następujących stronach:

Informacje na temat wymagań dotyczących pamięci systemowej dla projektów przeznaczonych dla różnych architektur Układów Intel FPGA można znaleźć na stronie:

Szczegółowe informacje na temat ACDS można znaleźć w pliku readme.txt w tabeli 2.

Tabela 2 zawiera informacje o wersji i pliki readme.txt dla bieżących i przeszłych wersji oprogramowania Intel Quartus wraz z odpowiednimi wersjami oprogramowania ModelSim Intel FPGA.

Tabela 2: Informacje o wersji i pliki readme.txt

Wersja oprogramowania Intel Quartus Prime

Wersja oprogramowania ModelSim Intel FPGA

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v21.3

Questa Intel FPGA Edition wersja 2021.2 (zgodność z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Pro)

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v21.2

ModelSim Intel FPGA 2021.1 (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Pro)

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v21.1

ModelSim Intel FPGA 2021.1 (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Pro)

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v20.4

ModelSim Intel FPGA 2020.3 (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Pro)

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design Software v20.3

ModelSim Intel FPGA 2020.3 (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Pro)

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design Software v20.2

ModelSim Intel FPGA 2019.2 (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Pro)

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v20.1

ModelSim Intel FPGA 2019.2 (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Pro)

ModelSim Intel FPGA 2020.1 (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Standard)

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v19.4

ModelSim Intel FPGA 2019.2 (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Pro)

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v19.3

ModelSim Intel FPGA 10.6d (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Pro)

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v19.2

ModelSim Intel FPGA 10.6d (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Pro)

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v19.1

ModelSim Intel FPGA 10.6d (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Pro)

ModelSim Intel FPGA Edition wersja 10.5b (zgodność z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Standard)

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v18.1

ModelSim Intel FPGA 10.6d (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Pro)

ModelSim Intel FPGA 10.5b (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Standard)

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v18.0

ModelSim Intel FPGA 10.6c (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Pro)

ModelSim Intel FPGA 10.5b (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Standard)

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v17.1

ModelSim Intel FPGA 10.5c (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Pro)

ModelSim Intel FPGA 10.5b (kompatybilny z oprogramowaniem Intel Quartus Prime Standard)

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v17.0

ModelSim Intel FPGA 10.5c

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v16.1

ModelSim Intel FPGA 10.5b

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v16.0

ModelSim Intel FPGA 10.4d

Oprogramowanie Intel Quartus Prime Design v15.1

ModelSim Intel FPGA 10.4b

OpenCL™ i logo OpenCL są znakami towarowymi firmy Apple* Inc. używanymi za zgodą Khronos*.

Nios® jest znakiem towarowym firmy Intel® Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Intel i Quartus® są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.