Obsługa wbudowanego gniazda podczas bicia i sekwencjonowania zasilania

Hot socketing odnosi się do możliwości wkładania płytki do systemu lub wyjmowania płyty z systemu podczas pracy bez powodowania negatywnych skutków dla systemu lub płyty. Jest również określany jako "hot swapping" lub "hot plug-in".

Urządzenia z serii STRATIX® i Cyclone® oraz serii CPLD MAX® zostały zaprojektowane i przetestowane w taki sposób, aby zapewnić solidną obsługę wbudowanych gniazd gorących i ochrony sekwencji zasilania bez potrzeby dodatkowych urządzeń zewnętrznych lub manipulacji płytą.

Urządzenie musi spełniać trzy kryteria, aby można je było uznać za nadające się do pracy podczas pracy:

 • Można go napędzać przed wsadzenie bez żadnych uszkodzeń.
 • Nie wyjeżdża przed wsadzenie.
 • Nie wyjeżdża podczas włączania zasilania.

Aby dowiedzieć się więcej o zaletach wbudowanej obsługi gniazd podczas pracy w urządzeniach Intel® FPGA, zapoznaj się z oficjalnym dokumentem Intel FPGA Hot-Socketing & Power-Sequencing , który szczegółowo opisuje zalety hot-socketingu Intel FPGA. Szczegółowe dane dotyczące charakterystyki można znaleźć w oficjalnym dokumencie Hot-Socketing & Power-Sequencing Feature & Testing for Intel FPGA devices (Funkcja i testowanie podczas gniazdowania podczas pracy i sekwencjonowania zasilania dla urządzeń Intel FPGA).

Szczegółowe dane dotyczące charakterystyki można znaleźć w oficjalnym dokumencie opisującym funkcje gniazd gorących i testy dla rodzin FPGA Stratix, Stratix® GX, Stratix® II, Stratix® II GX, Stratix® III, Cyclone® i Cyclone® II oraz rodzin MAX® V, MAX® II, MAX® 7000AE i MAX® 3000A CPLD.

Ochrona w PLD dla systemów wysokiej dostępności

Hot socketing jest krytycznym wymogiem dla systemów wymagających wysokiej dostępności (stały czas pracy systemu), takich jak sieciowe serwery pamięci masowej lub infrastruktura telekomunikacyjna klasy operatorskiej, gdzie każda sekunda przestoju systemu przekłada się bezpośrednio na utratę przychodów.

Ochrona w PLD dla układów wielonapięciowych

W systemach wielonapięciowych, dla których nie jest wymagane gorące gniazdowanie, możliwość ochrony PLD podczas gorącego gniazdowania i sekwencji zasilania jest nadal krytyczna. W tych systemach regulatory są używane do dostarczania różnych poziomów napięcia i mogą powodować, że sekwencja włączania staje się nieprzewidywalna; urządzenia, które wymagają z góry określonej sekwencji włączania zasilania, mogą nie działać prawidłowo.

Obsługa gniazd gorących w PLD może złagodzić problemy w konstrukcjach systemów wielonapięciowych, ponieważ na normalną funkcjonalność PLD nie będzie miała wpływu sekwencja włączania systemu. Może to mieć kluczowe znaczenie dla powszechnego zastosowania, w którym CPLD są używane do sterowania zasilaniem innych urządzeń w bardzo złożonych systemach.

Tabela 1 przedstawia przykładowe systemy w różnych segmentach rynku, które korzystają z gniazdowania na gorąco w urządzeniach Intel FPGA.

Tabela 1. Przykłady systemów wymagających gniazdowania na gorąco

Segment rynku

Przykłady zastosowań

Sieci

 • Koncentratory
 • Routery
 • Przełączniki

Usługi komputerowe

 • Stacje robocze
 • Serwery komputerowe

Przechowywanie danych

 • Przełączniki danych
 • System automatyzacji taśm
 • Centra danych systemu pamięci masowej

Komunikacja bezprzewodowa

 • Infrastruktura stacji bazowej komórkowej

Komunikacja przewodowa

 • Centrala PBX i infrastruktura centrali

Zalety wbudowanego gniazda podczas bicia i sekwencjonowania zasilania

Istnieje kilka technik stosowanych w celu zapewnienia prawidłowego działania PLD podczas gniazdowania na gorąco, w tym złącza sekwencyjne i dyskretne kontrolery hot-swap. Tabela 2 porównuje gniazda na gorąco w plD Intel FPGA z innymi technikami.

Tabela 2. Intel FPGA PLD vs. Alternatywy

Intel FPGA Hot-Socket PLD1Sequenced Connector KontrolerHot-Swap
Zalety
 • Obejmuje bezproblemową implementację typu drop-in
 • Normalna funkcjonalność PLD bez wpływu sekwencji włączania2
 • Zawiera obsługę na chipie (nie są wymagane urządzenia zewnętrzne ani manipulacja płytą)3
 • Gwarantuje, że piny masy i zasilania łączą się z tylną płaszczyzną przed pinami sygnałowymi
 • Zawiera zabezpieczenie przed prądem w pośpiechu
 • Zawiera kontrolę sekwencji włączania zasilania
Wady
-
 • Może nie działać w przypadku systemów wielonapięciowych
 • Wymaga starannego pokładowego rozkładu zasilania
 • Wymaga dodatkowego urządzenia zewnętrznego
 • Wykorzystuje więcej miejsca na planszy
 • Jest sprzeczny z wymaganiami dotyczącymi sekwencji szpilek
 • Wymaga dodatkowych inwestycji
 • Może nie gwarantować możliwości gniazdowania podczas ściernego PLD I/O

Notatki:

 1. Aby zapoznać się z rzeczywistą specyfikacją gniazd gorących dla każdej rodziny PLD, zapoznaj się z podręcznikiem lub arkuszem danych każdej odpowiedniej rodziny.
 2. Obsługa hot-socketing w rodzinach Stratix, Stratix GX i Cyclone FPGA oraz rodzinach CPLD MAX 7000AE i MAX 3000A jest weryfikowana pod względem różnych sekwencji zasilania. Szczegółową konfigurację i procedury testowe można znaleźć w raporcie charakterystyki w białej księdze Hot-Socketing & Power-Sequencing Feature & Testing for Intel FPGA devices. Rodziny urządzeń Stratix II, Stratix II GX, Stratix III, Stratix® IV, Stratix® V, Cyclone II, Cyclone® III, Cyclone® IV, MAX V i MAX II będą również obsługiwać funkcję hot-socketing.
 3. Rodziny APEX™ II, APEX 20K, ACEX™ 1K, Mercury™, FLEX® 10KA, FLEX 10KE i 3.3-V FLEX® 6000 FPGA oraz rodzina MAX 7000B CPLD obsługują również gniazda na gorąco. Aby uzyskać więcej informacji, patrz AN 107: Korzystanie z urządzeń Intel FPGA w systemach wielonapięciowych.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.