Informacje o sterowniku USB jednostki programowania Altera® (APU) dla systemu Windows 98

Windows poprosi Cię o instalację sterownika uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) dla jednostki programowania Altera po raz pierwszy podłączany do APU.

Quartus® II — instalacja sterownika

Po podłączeniu kabla USB APU system Windows 98 automatycznie go rozpozna i uruchomi kreator Dodaj nowy sprzęt.

 1. Kliknij Dalej w oknie Dodaj nowy kreator sprzętu.
 2. Kliknij Dalej
 3. Wybierz Wyświetl listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji i kliknij Dalej.
 4. Wybierz kontroler uniwersalnej magistrali szeregowej z listy urządzeń i kliknij Dalej.
 5. Kliknij przycisk Z dysku...
 6. Kliknij Przeglądaj w oknie Instalacja z dysku
 7. Wyszukaj oprogramowanie <Path to Quartus® II>\drivers i kliknij OK.
 8. Kliknij OK w oknie Instalacja z dysku
 9. Wybierz APU — Altera Jednostka programowania na liście Modeli i kliknij Dalej
 10. Kliknij Dalej, aby zainstalować sterownik.
 11. Kliknij Przycisk Zakończ
 12. Skonfiguruj sprzęt programistyczny w oprogramowaniu Quartus II, aby ukończyć instalację.

MAX+PLUS® II 10.12 — instalacja sterownika

Po podłączeniu kabla USB APU system Windows 98 automatycznie go rozpozna i uruchomi kreator Dodaj nowy sprzęt.

 1. Kliknij Dalej w oknie Dodaj nowy kreator sprzętu.
 2. Kliknij Dalej
 3. Wybierz Wyświetl listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji i kliknij Dalej.
 4. Wybierz kontroler uniwersalnej magistrali szeregowej z listy urządzeń i kliknij Dalej.
 5. Kliknij przycisk Z dysku...
 6. Kliknij Przeglądaj w oknie Instalacja z dysku
 7. Wyszukaj oprogramowanie <Path to MAX+PLUS® II>\Drivers\apu i kliknij OK.
 8. Kliknij OK w oknie Instalacja z dysku
 9. Wybierz APU — jednostka programowania Altera na liście Modeli i kliknij Dalej
 10. Kliknij Dalej, aby zainstalować sterownik.
 11. Kliknij Przycisk Zakończ
 12. Skonfiguruj sprzęt programistyczny w oprogramowaniu MAX+PLUS II, aby ukończyć instalację.

Oprogramowanie MAX+PLUS II w wersji 10.11 i wcześniej nie obsługuje APU.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.