Informacje o sterowniku USB jednostki programowania Altera® (APU) dla systemu Windows XP

Windows poprosi Cię o instalację uniwersalnego sterownika magistrali szeregowej (USB) APU po raz pierwszy podłączony do APU.

Quartus® II 2.1 i nowsze — instalacja sterownika

Po podłączeniu kabla USB APU system Windows XP automatycznie go rozpozna i poprosi Cię o lokalizację sterownika.

  1. Wyszukaj oprogramowanie <Path to Quartus® II>\drivers directory.
  2. Wybierz plik apu_usb.inf i kliknij OK.
  3. Skonfiguruj sprzęt programistyczny w oprogramowaniu Quartus II, aby ukończyć instalację.

MAX+PLUS® II 10.2 i nowsze — instalacja sterownika

Po podłączeniu kabla USB APU system Windows XP automatycznie go rozpozna i poprosi Cię o lokalizację sterownika.

  1. Wyszukaj oprogramowanie <Path to MAX+PLUS® II>\Drivers\apu.
  2. Wybierz plik apu_usb.inf i kliknij OK.
  3. Skonfiguruj sprzęt programistyczny w oprogramowaniu MAX+PLUS II, aby ukończyć instalację.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.