ByteBlaster™ II, ByteBlasterMV™ & sterownik byteBlaster dla systemu Windows 2000

Aby móc używać ich do programowania urządzeń za pomocą oprogramowania Quartus® II lub oprogramowania MAX+PLUS® II, należy zainstalować sterownik pobierania ByteBlasterMV, ByteBlaster II lub ByteBlaster. Oprogramowanie MAX+PLUS II w wersji 10.1 i późniejszej obsługuje system Windows 2000.

Uwaga: Począwszy od wersji 10.0, oprogramowanie Quartus® II nie obsługuje już systemu Windows 2000. Informacje na temat obsługi systemów operacyjnych (OS) można znaleźć na stronie obsługi systemu operacyjnego.

Aby zainstalować sterowniki przewodów pobierania ByteBlaster II, ByteBlasterMV lub ByteBlaster, musisz posiadać uprawnienia administracji systemowej (Administrator).

Instalacja sterownika

 1. Kliknij menu Start, wybierz Ustawieniai kliknij Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń sprzęt, aby uruchomić Kreator dodaj/usuń sprzęt, a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować.
 3. Wybierz przycisk Dodaj/rozwiązuj problemy z radiem urządzenia w panelu Wybierz sprzętowy zadań, a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować. W systemie Windows 2000 wyszukasz nowy sprzęt typu plug-and-play w oknie Nowe wykrywanie sprzętu.
 4. Wybierz Dodaj nowe urządzenie w oknie Wybierz urządzenie sprzętowe, a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować.
 5. Wybierz Nie, chcę wybrać sprzęt z przycisku listy radiowej w oknie Znajdź nowy sprzęt i kliknij Dalej, aby kontynuować.
 6. Wybierz Kontrolery dźwięku, wideo i gier w oknie Typ sprzętu, a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować.
 7. Wybierz Z dysku ... w oknie Wybierz sterownik urządzenia.
 8. Wyszukaj plik win2000.inf w katalogu \drivers\win2000 twojego oprogramowania Quartus® II lub instalacji oprogramowania MAX+PLUS II i kliknij OK.
 9. Kliknij Tak w oknie dialogowym Nie znaleziono ostrzeżenia przed odnalezienia znaku cyfrowego.
 10. Wybierz Intel® FPGA ByteBlaster lub Intel FPGA ByteBlaster II w oknie Wybierz sterownik urządzenia, a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować.
 11. Kliknij Dalej, gdy okno Rozpocznij instalację sprzętu wyświetli zainstalowany sprzęt.
 12. Kliknij Tak w oknie dialogowym Nie znaleziono ostrzeżenia przed odnalezienia znaku cyfrowego.
 13. Kliknij Zakończ w oknie Wypełnianie okna Kreatora dodawania/usuwania sprzętu.
 14. Uruchom ponownie komputer.
 15. Zakończyć instalację poprzez skonfigurowanie sprzętu programistycznego.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.