Sterownik ByteBlasterTM II, ByteBlasterMVTM i ByteBlasterTM dla systemu Windows NT 4.0

Aby móc korzystać z nich do programowania urządzeń za pomocą oprogramowania Quartus® II lub oprogramowania MAX+PLUS® II, należy zainstalować sterownik pobierania ByteBlasterMV, ByteBlaster II lub ByteBlaster.

Aby zainstalować sterowniki przewodów pobierania ByteBlaster II, ByteBlasterMV lub ByteBlaster, musisz posiadać uprawnienia administracji systemowej (Administrator).

Instalacja sterownika

  1. Kliknij menu Start, wybierz Ustawieniai kliknij Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę multimediów w oknie Panelu sterowania.
  3. Kliknij zakładkę Urządzenia.
  4. Kliknij przycisk Dodaj.
  5. Wybierz sterownik nienotowany na liście lub zaktualizowany z listy sterowników i kliknij OK.
  6. Wyszukaj katalog sterowników Twojego oprogramowania Quartus® II lub instalacji oprogramowania MAX+PLUS II i kliknij OK.
  7. Kliknij OK w oknie Sterownik instalacji.
  8. Wybierz Intel® FPGA ByteBlaster lub Intel FPGA ByteBlaster II w oknie Dodaj nienotowany lub zaktualizowany sterownik i kliknij OK.
  9. Uruchom ponownie komputer.
  10. Zakończyć instalację poprzez skonfigurowanie sprzętu programistycznego.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.