Sterownik Intel® FPGA ByteBlaster™ II dla systemu Linux

Aby móc korzystać z kabla do programowania urządzeń za pomocą oprogramowania Quartus® II, musisz zainstalować sterownik przewodu do pobrania Intel FPGA ByteBlaster II.

Aby zainstalować sterownik pobierania ByteBlaster II, musisz posiadać uprawnienia podstawowe.

Procedura ta jest opisana w Podręczniku użytkownika kabla pobierania ByteBlaster II w sekcji "Instalacja sterownika w systemie Linux". Instrukcje instalacji można znaleźć w tym dokumencie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.