Sterownik Intel® FPGA ByteBlasterMV™ dla systemu Linux*

Zanim będzie można użyć kabla do zaprogramowania urządzeń za pomocą oprogramowania Quartus® II, musisz zainstalować sterownik przewodu do pobrania Intel FPGA ByteBlasterMV.

Musisz posiadać uprawnienia podstawowe do instalacji sterownika przewodu pobierania ByteBlasterMV.

Procedura ta jest opisana w podręczniku użytkownika kabla pobierania ByteBlasterMV w sekcji "Instalacja na stacji roboczej Linux". Instrukcje instalacji można znaleźć w tym dokumencie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.