Konfiguracja sprzętu programistycznego w oprogramowaniu MAX+PLUS® II

W przypadku niektórych Intel® FPGA sprzętu programistycznego wymagane są sterowniki. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, sprawdź stronę internetową z informacjami o sterownikach, aby ustalić, czy sterownik jest wymagany. Jeśli sterownik jest wymagany, zainstaluj go przed podjęciem dalszych czynności.

  1. Uruchom oprogramowanie MAX+PLUS II.
  2. Wybierz Programator z menu MAX+PLUS II. Otworzy się okno programu. Uwaga: Jeśli otrzymasz wiadomość z komunikatem "Sprzęt programistyczny nie jest zainstalowany", kliknij OK.
  3. Wybierz Konfigurację sprzętu z menu Opcje.
  4. Wybierz odpowiedni kabel do programowania lub sprzęt programistyczny z listy rozwijanej Typ sprzętu. W razie potrzeby wybierz odpowiedni adres we/wy, port RS-232, szybkość transmisji baudów lub port równoległy.
  5. Kliknij OK.
  6. Twój sprzęt programistyczny jest teraz skonfigurowany.

Szczegółowe informacje na temat programowania Intel FPGA urządzeń można znaleźć w pomocy programu MAX+PLUS II.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.