Informacje o sterowniku MPU dla systemu Windows XP

Aby móc korzystać z niego, musisz zainstalować sterownik MPU (Master Programming Unit) do programowania urządzeń za pomocą oprogramowania MAX+PLUS® II.

Aby zainstalować sterownik MPU, musisz posiadać uprawnienia administracji systemowej (administratora).

Instalacja sterownika

 1. Kliknij menu Start i kliknij Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Przełącz do widoku klasycznego.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj sprzęt, aby uruchomić Kreator dodaj sprzęt, a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować.
 4. Wybierz Tak, podłączyłem już sprzęt i kliknij Dalej.
 5. Wybierz Dodaj nowe urządzenie sprzętowe z listy Zainstalowany sprzęt, a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować.
 6. Wybierz Zainstaluj sprzęt, który wybieram ręcznie z listy (zaawansowane) i kliknij Dalej, aby kontynuować.
 7. Wybierz Kontrolery dźwięku, wideo i gier,a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować.
 8. Wybierz Z dysku ....
 9. Wyszukaj plik win2000.inf w katalogu \Drivers\win2000 Twojego oprogramowania MAX+PLUS II i kliknij OK.
 10. Kliknij Tak w oknie dialogowym Nie znaleziono ostrzeżenia przed odnalezienia znaku cyfrowego.
 11. Kliknij Kontynuuj w każdym razie, gdy pojawi się ostrzeżenie o instalacji sprzętu.
 12. Wybierz Intel® FPGA Programmeri kliknij Dalej, aby kontynuować.
 13. Kliknij Kontynuuj w każdym razie, gdy pojawi się ostrzeżenie o instalacji sprzętu.
 14. Kliknij Zakończ w oknie Wypełnianie okna Kreatora dodawania/usuwania sprzętu.
 15. Uruchom ponownie komputer.
 16. Zakończyć instalację poprzez skonfigurowanie sprzętu programistycznego.

MpU nie jest obsługiwany przez oprogramowanie Quartus® II.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.