Konfiguracja sprzętu programistycznego w oprogramowaniu Quartus® II

W przypadku niektórych Intel® FPGA sprzętu programistycznego wymagane są sterowniki. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, sprawdź stronę z informacjami o sterownikach, aby ustalić, czy sterownik jest wymagany. Jeśli sterownik jest wymagany, przed podjęciem dalszych kroków należy go zainstalować.

Quartus II wersja 4.2 i nowsza

 • Uruchom oprogramowanie Quartus® II.
 • Wybierz Programator z menu Narzędzia. Otworzy się okno programatora.
 • Kliknij przycisk Konfiguracja sprzętu... aby otworzyć okno Konfiguracja sprzętu.
 • Wybrany sprzęt programistyczny jest identyfikowany jako obecnie wybrany sprzęt.
 • Sprzęt programistyczny, który jest już skonfigurowany, pojawia się w oknie Dostępne elementy sprzętu.
 • Kliknij przycisk Dodaj sprzęt, aby otworzyć okno Dodaj sprzęt, jeśli sprzęt programistyczny, którego chcesz użyć, nie jest wymieniony w oknie Dostępne elementy sprzętowe.
 • Wybierz odpowiedni kabel do programowania lub sprzęt programistyczny z listy Typ sprzętu.
 • Wybierz odpowiedni port i szybkość transmisji baudów, jeśli to konieczne.
 • Kliknij OK.
 • Wybierz sprzęt programistyczny, którego chcesz użyć, wybierając go z listy Dostępnych elementów sprzętowych.
 • Kliknij Zamknij.
 • Twój sprzęt programistyczny został skonfigurowany.

Szczegółowe informacje na temat programowania Intel FPGA urządzeń można znaleźć w pomocy firmy Quartus II.

Quartus II w wersji 4.0 i 4.1

 • Uruchom oprogramowanie Quartus® II.
 • Wybierz Programator z menu Narzędzia. Otworzy się okno programatora.
 • Kliknij przycisk Konfiguracja sprzętu... aby otworzyć okno Konfiguracja sprzętu.
 • Wybrany sprzęt programistyczny jest identyfikowany jako obecnie wybrany sprzęt.
 • Sprzęt programistyczny, który jest już skonfigurowany, pojawia się w oknie Dostępne elementy sprzętu.
 • Kliknij przycisk Dodaj sprzęt, aby otworzyć okno Dodaj sprzęt, jeśli sprzęt programistyczny, którego chcesz użyć, nie jest wymieniony w oknie Dostępne elementy sprzętowe.
 • Wybierz odpowiedni kabel do programowania lub sprzęt programistyczny z listy Typ sprzętu.
 • Wybierz odpowiedni port i szybkość transmisji baudów, jeśli to konieczne.
 • Kliknij OK.
 • Wybierz sprzęt programistyczny, którego chcesz użyć, klikając go w oknie Dostępne elementy sprzętowe, a następnie klikając przycisk Wybierz sprzęt. Twój wybór zostanie wymieniony jako obecnie wybrany sprzęt.
 • Kliknij Zamknij.
 • Twój sprzęt programistyczny został skonfigurowany.

Szczegółowe informacje na temat programowania Intel FPGA urządzeń można znaleźć w pomocy firmy Quartus II.

Wersja 3.0 Quartus II

 • Uruchom oprogramowanie Quartus® II.
 • Wybierz Programator z menu Narzędzia. Otworzy się okno programu.
 • Kliknij przycisk Sprzęt, aby otworzyć okno Konfiguracja sprzętu.
 • Wybrany sprzęt programistyczny jest identyfikowany jako obecnie wybrany sprzęt.
 • Sprzęt programistyczny, który jest już skonfigurowany, pojawia się w oknie Dostępne elementy sprzętu.
 • Kliknij przycisk Dodaj sprzęt, aby otworzyć okno Dodaj sprzęt, jeśli sprzęt programistyczny, którego chcesz użyć, nie jest wymieniony w oknie Dostępne elementy sprzętowe.
 • Wybierz odpowiedni kabel do programowania lub sprzęt programistyczny z listy Typ sprzętu.
 • Wybierz odpowiedni port i szybkość transmisji baudów, jeśli to konieczne.
 • Kliknij OK.
 • Wybierz sprzęt programistyczny, którego chcesz użyć, klikając go w oknie Dostępne elementy sprzętowe, a następnie klikając przycisk Wybierz sprzęt. Twój wybór zostanie wymieniony jako obecnie wybrany sprzęt.
 • Kliknij Zamknij.
 • Twój sprzęt programistyczny został skonfigurowany.

Szczegółowe informacje na temat programowania Intel FPGA urządzeń można znaleźć w pomocy firmy Quartus II.

Wersja 2.2 Quartus II

 • Uruchom oprogramowanie Quartus II
 • Wybierz Programator z menu Narzędzia. Otworzy się okno programatora
 • Kliknij przycisk Konfiguracja, aby otworzyć okno Konfiguracja sprzętu programistycznego.
 • Wybrany sprzęt programistyczny jest identyfikowany jako obecnie wybrany sprzęt.
 • Sprzęt programistyczny, który jest już skonfigurowany, pojawia się w oknie Dostępne elementy sprzętu.
 • Kliknij przycisk Dodaj sprzęt, aby otworzyć okno Dodaj sprzęt, jeśli sprzęt programistyczny, którego chcesz użyć, nie jest wymieniony w oknie Dostępne elementy sprzętowe.
 • Wybierz odpowiedni kabel do programowania lub sprzęt programistyczny z listy Typ sprzętu.
 • Wybierz odpowiedni port i szybkość transmisji baudów, jeśli to konieczne.
 • Kliknij OK.
 • Wybierz sprzęt programistyczny, którego chcesz użyć, klikając go w oknie Dostępne elementy sprzętowe, a następnie klikając przycisk Wybierz sprzęt. Twój wybór zostanie wymieniony jako obecnie wybrany sprzęt.
 • Kliknij Zamknij.
 • Twój sprzęt programistyczny został skonfigurowany.

Szczegółowe informacje na temat programowania Intel FPGA urządzeń można znaleźć w pomocy firmy Quartus II.

Wersja 2.1 Quartus® II

 • Uruchom oprogramowanie Quartus® II.
 • Wybierz Otwórz programistę z menu Przetwarzanie. Otworzy się okno programu.
 • Kliknij przycisk Konfiguracja, aby otworzyć okno Konfiguracja sprzętu programistycznego.
 • Wybrany sprzęt programistyczny jest identyfikowany jako obecnie wybrany sprzęt.
 • Sprzęt programistyczny, który jest już skonfigurowany, pojawia się w oknie Dostępne elementy sprzętu.
 • Kliknij przycisk Dodaj sprzęt, aby otworzyć okno Dodaj sprzęt, jeśli sprzęt programistyczny, którego chcesz użyć, nie jest wymieniony w oknie Dostępne elementy sprzętowe.
 • Wybierz odpowiedni kabel do programowania lub sprzęt programistyczny z listy Typ sprzętu.
 • Wybierz odpowiedni port i szybkość transmisji baudów, jeśli to konieczne.
 • Kliknij OK.
 • Wybierz sprzęt programistyczny, którego chcesz użyć, klikając go w oknie Dostępne elementy sprzętowe, a następnie klikając przycisk Wybierz sprzęt. Twój wybór zostanie wymieniony jako obecnie wybrany sprzęt.
 • Kliknij Zamknij.
 • Twój sprzęt programistyczny został skonfigurowany.

Szczegółowe informacje na temat programowania Intel FPGA urządzeń można znaleźć w pomocy firmy Quartus II.

Quartus II wersja 2.0 i wcześniej

 • Uruchom oprogramowanie Quartus® II.
 • Wybierz Open Programmer z menu Przetwarzanie. Otworzy się okno programu.
 • Kliknij przycisk Konfiguracja, aby otworzyć okno Konfiguracja sprzętu programistycznego.
 • Wybrany sprzęt programistyczny jest identyfikowany jako obecnie wybrany sprzęt.
 • Sprzęt programistyczny, który jest już skonfigurowany, pojawia się w oknie Sprzęt/port.
 • Kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć okno Dodaj sprzęt, jeśli sprzęt programistyczny, którego chcesz użyć, nie jest wymieniony w oknie Sprzęt/port.
 • Wybierz odpowiedni kabel do programowania lub sprzęt programistyczny z listy Typ sprzętu.
 • W razie potrzeby wybierz odpowiedni port i szybkość transmisji baudów.
 • Kliknij OK
 • Wybierz sprzęt programistyczny, którego chcesz użyć, klikając go dwukrotnie w oknie Sprzęt/port. Twój wybór zostanie wymieniony jako obecnie wybrany sprzęt.
 • Kliknij Zamknij.
 • Twój sprzęt programistyczny został skonfigurowany.

Szczegółowe informacje na temat programowania Intel FPGA urządzeń można znaleźć w pomocy firmy Quartus II.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.