Ustawienia portu równoległego T-Guard

Aby użyć T-guarda na równoległym porcie innym niż LPT1, musisz skonfigurować sterownik Firmy Chyłki.

Uwaga: niektóre sterowniki przewodów nie są dostępne do pobrania na tej stronie. Są one dostępne po zainstalowaniu oprogramowania Intel® Quartus® Prime w katalogu instalacji <Intel Quartus Prime>\drivers.

Instalacja sterownika

Jeśli sterownik z procesorem Firmy Chyłki nie został zainstalowany, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Konfigurowanie sterownika

  1. Kliknij dwukrotnie plik setupx86.exe w katalogu sterowników twojego oprogramowania Intel Quartus Prime lub MAX®+PLUS® instalacji oprogramowania II.
  2. Wybierz Konfiguracja sterownika z menu Funkcje.
  3. Skonfiguruj wszystkie porty LPT na Twoim komputerze. Upewnij się, że używasz? pole to jest ustawione na "Tak" tylko dla portu równoległego, do który podłącza się T-guard.
  4. Zakończ narzędzie po skonfigurowaniu wszystkich portów LPT.
  5. Uruchom ponownie system.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.