Sterownik T-Guard dla systemu Windows

Sterownik T-guard może nie zostać zainstalowany automatycznie na Twoim systemie operacyjnym Windows*.

Jeśli nie zainstalowano funkcji T-guard, musisz skonfigurować sterownik, który umożliwia rozpoznanie T-guarda.

Sterownik Firmy Będzie dostępny po zainstalowaniu oprogramowania Intel® Quartus® Prime w katalogu instalacji <Intel Quartus Prime Installation Directory>\drivers.

Uwaga: niektóre sterowniki przewodów nie są dostępne do pobrania na tej stronie. Są one dostępne po zainstalowaniu oprogramowania Intel Quartus Prime w katalogu instalacji <Intel Quartus Prime>\drivers.

Instalacja sterownika

Sterownik można zainstalować ręcznie poprzez wykonanie pliku sentinst.exe znalezionego w katalogu sterowników/oprogramowania Intel Quartus Prime.

  1. Przeglądaj katalog sterowników/oprogramowania Intel Quartus Prime.
  2. Kliknij dwukrotnie plik sentinst.exe.
  3. Otworzy się Kreator instalatora ochrony 7.6.6 Install Rządowy.
  4. Kliknij Dalej.
  5. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknij Dalej.
  6. Wybierz typ kompletnej konfiguracji, a następnie kliknij Dalej.
  7. Kliknij Zainstaluj.
  8. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.