Sterownik Intel® FPGA Download Cable (dawniej USB-Blaster) dla systemu Linux*

Oprogramowanie Intel® Quartus® Prime i starsze wersje oprogramowania programistycznego Intel Quartus wykorzystują wbudowane sterowniki usb_device w systemie Linux, aby uzyskać dostęp do Intel FPGA Download Cable i Intel FPGA Download Cable II. Domyślnie root jest jedynym użytkownikiem, który może korzystać z tych urządzeń. Aby móc korzystać z Intel FPGA Download Cable lub Intel FPGA Download Cable II, musisz zmienić uprawnienia portów na urządzenia z oprogramowaniem programistycznym Intel Quartus.

Aby skonfigurować sterowniki Intel FPGA Download Cable, musisz posiadać uprawnienia administracji systemowej (root).

Wybierz odpowiednią wersję systemu RedHat Linux* Enterprise w celu uzyskania instrukcji dotyczących zmiany uprawnień portu:

Konfiguracja sterownika dla systemu RedHat Linux Enterprise 5 i nowszego

  • Dodaj następujące wiersze do pliku /etc/ spadku/rules.d/51-usbblaster.rules.

Nr Intel FPGA Download Cable

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVensystem}=="09fb", ATTR{idProduct}="6001", MODE="0666"

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVensystem}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6002", MODE="0666"

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVensystem}=="09fb", ATTR{idProduct}="6003", MODE="0666"

Nr Intel FPGA Download Cable II

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVensystem}=="09fb", ATTR{idProduct}="6010", MODE="0666"

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVensystem}=="09fb", ATTR{idProduct}="6810", MODE="0666"

Konfiguracja sterownika dla systemu RedHat Linux Enterprise 4 i poniżej

  • Dodaj następujące wiersze do pliku /etc/hotplug/usb.usermap.

Nr Intel FPGA Download Cable

#

0x03 0x09fb 0x6001 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 usbblaster

0x03 0x09fb 0x6002 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 usbblaster

0x03 0x09fb 0x6003 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 usbblaster

0x03 0x09fb 0x6010 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 usbblaster

0x03 0x09fb 0x6810 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 usbblaster

  • Utwórz plik o nazwie /etc/hotplug/usb/usbblaster i dodaj do niego następujące wiersze.

#!/bin/sh

# skrypt Intel FPGA Download Cable hotplug

# Zezwól każdemu użytkownikowi na dostęp do przewodu

chmod 666 $DEVICE

  • Spraw, aby plik był wykonalny.
  • Zakończyć instalację poprzez skonfigurowanie sprzętu programistycznego w oprogramowaniu.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z następującymi przewodnikami użytkownika:

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.